Krigsförberedelser på skarpen

Insändare
PUBLICERAD:
En leopardstridsvagn.
Foto: Adam Ihse/TT
Nu har det otydliga politiska mullret övergått i skarpt försvarspolitiskt språk då president Vladimir Putin höll presskonferens i Moskva torsdagen 23 december.

Bakgrunden är dramatisk med både USA (genom Nato) och Ryssland gränsande till varandra. Raimo Jakola har allt sedan 2010 försökt förklara det omedelbara hot med verkan mot mål som står emot USA och Ryssland. USA och Ryssland har ballistiska robotar för anfall och försvar vid ryska gränsområden. De kan lamslå Norden och Europa vid ett krigsutbrott.

Journalister och politiker har nu vaknat men skriver som vanligt enbart om säkerhetspolitik. De inser inte den skarpa försvarspolitik som behandlas vid stormakternas planeringsbord för att med verkansmedel inom timmar slå mot mål som står emot deras intressen och behov.

Jag har läst vad som har skrivits av en ledarskribent i SLA, i Expressen och i Göteborgs-Posten.

I Expressen heter det: ”Både ÖB och försvarsminister Peter Hultqvist (S) har insett allvaret.”. Nej, det har de inte och det är det största problemet.

Det klokaste inlägget finns i GP:s rubrik (24/12) av reportern Jan Höglund med rubriken: ”Putin backar inte – väst står inför ett dilemma.” Helt rätt med tillägget: Både Ryssland och USA står inför ett skarpt dilemma.

Detta är ett känt säkerhetspolitiskt dilemma som kan lösas antingen med politik/diplomati eller med krig. Detta dilemma och osäkerheten om vilken part som slår till först fick arméofficerare lära sig redan på kadettskolan.

ÖB däremot som pilot visade med sitt inträdesanförande i Krigsvetenskapsakademien att han liksom försvarsminister Peter Hultqvist är okunnig om vad gäller planläggning och genomförande av försvarspolitik.

Före Putins uttalande under den nämnda presskonferensen hade jag gärna skrivit att till skillnad från USA/Natos ständiga pladder i säkerhetspolitik om hot har Ryssland förstånd att hålla tyst.

Per Blomquist

Ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.