Stellan Ahlström - sjukhusdirektören som gått den långa vägen

Som 19-åring började han vikariera som undersköterska på Kärnsjukhuset i Skövde. 28 år senare är han chef över hela Skaraborgs sjukhus med 4 000 anställda.

Möt nye sjukhusdirektören Stellan Ahlström.

Vi träffar Stellan Ahlström en trappa upp på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Sedan den 1 januari har han tagit över förre direktören Jörgen Thorns kontorsrum.

Att Stellan Ahlström en gång skulle bli sjukhusdirektör kanske var svårt för 19-årige Stellan att kunna se då han fick sitt sommarjobb som undersköterska på kardiologen på KSS, det vill säga Kärnsjukhuset i Skövde.

– Jag kan sjukhuset väldigt väl, säger han.

Och det är svårt att inte hålla med eftersom han haft en rad olika uppdrag på samma sjukhus under 28 års tid.

Det var ganska naturligt för honom att söka jobb just på KSS.

– Det talades alltid gott om sjukhuset hemma, berättar han.

Det var nämligen så att bägge hans föräldrar arbetade på sjukhuset, mamman som undersköterska och pappan som vaktmästare.

Klättrade vidare

Stellan Ahlström utbildade sig så småningom till sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesi och jobbade flera år inom akutsjukvården. Han har även varit ambulanssjuksköterska.

Men att han var ett chefsämne visade sig redan när han ungefär tio år senare blev enhetschef för akuten i Skövde. Sedan har han varit läkarchef på barnmedicin och verksamhetschef för M3.

– Som läkarchef var jag en av de första som var det utan att vara läkare. Men det var en stimulerande uppgift och de såg att de fick en närvarande chef.

Tillgänglig, uthållig, delegerande, engagerad, erfaren, noggrann, entusiasmerande och inte rädd för konflikter. Det är Stellan Ahlströms egen beskrivning av sig själv.

I januari 2020 fick han uppdraget som biträdande sjukhusdirektör. Då var pandemin i antågande och början av hans nya tjänstgöring kanske inte blev riktigt som tänkt.

– Det var en tuff start för mig. Men eftersom jag tidigare hade jobbat på infektion så var det ju ändå en tjuvstart, menar Stellan Ahlström.

– Men jag kände mig ändå lite snuvad på konfekten. Vi behövde klara av den oerhört svåra situationen samtidigt som den normala sjukvården skulle fungera tillfredsställande. Men vi klarade av att ställa om.

Den 1 november 2021 fick han jobbet som tillförordnad sjukhusdirektör då hans föregångare Jörgen Thorn gick vidare till jobbet som primärvårdsdirektör.

Stellan Ahlström betonar styrkan i att vara ett gemensamt sjukhus, men på fyra olika orter.
Stellan Ahlström betonar styrkan i att vara ett gemensamt sjukhus, men på fyra olika orter. Foto: Roland Svensson

På de två månaderna som Stellan Ahlström tjänstgjort som sjukhusdirektör, har han redan hunnit göra åtminstone ett par ordentliga avtryck i organisationen. Han började med att ta in alla verksamhetschefer i själva sjukhusledningen. Numera består ledningen av 20 personer. Det är dubbelt så många som tidigare.

– Vi hade många positiva erfarenheter från hur vi hanterade pandemin i de första vågorna. Vi lyckades ställa om och klarade den utmaningen. Det tror jag var för att man fick mandat och ansvar. Vi jobbade väldigt tätt ihop. Det vill jag ta tillvara på i organisationen. Det ska kunna gå fort från ord till handling.

Han har även gett de 130 enhetscheferna fler befogenheter. Under en ganska lång tid har alla nya tjänster, förankrats hos sjukhusdirektören. Men efter att Stellan Ahlström tillträtt får enhetscheferna själva bestämma över hur mycket personal som behövs för verksamheten. Den så kallade anställningsprövningen upphörde vid årsskiftet och det var i dialog med presidiet som beslutet genomfördes.

Utmaningar för alla

Stellan Ahlström har en tuff väg framför sig, med krav från politikerna att bland annat spara in ett underskott på 250 miljoner kronor.

Redan nu finns många åtgärder på plats och flertalet pågår. Det har bland annat inneburit att avdelningar slagits ihop eller förändrats. Till exempel har en ny akutvårdavdelning byggts upp för att få mer effektivitet och få ner vårdtiderna. Men det har inte varit helt friktionsfritt att göra så stora förändringar. Sjukhusledningen har inte alltid haft personalen med sig.

– Men vi vet att kvaliteten blir bättre när rätt patient kommer på rätt plats. Organisationen är till för patienten, menar Stellan Ahlström.

Men det är inte bara sjukvårdspersonalen som får ändra sig, även patienterna ska vara med och dra sitt strå till stacken för att pengarna ska räcka till för alla som behöver vård i framtiden.

– Vi vet att fram till 2030 kommer antalet 80-åringar och äldre att öka väldigt mycket, mer än vad antalet i yrkesför ålder gör. Den största utmaningen är att kompetensförsörja sjukvården.

Rent konkret kan det innebära att patienten får ta ett större ansvar för medverkan i sin egen vård.

– Det kan handla om att jag tar ansvar för uppföljningen av min egen sjukdom. Det kan vara att jag jobbar med egenmonitorering. Jag tar ett helt annat ansvar för mina levnadsvanor och bryter osunda sådana, säger Stellan Ahlström.

Stellan Ahlström har en tuff uppgift framför sig, bland annat har han kravet från politikerna att spara in ett budgetunderskott på 250 miljoner kronor.
Stellan Ahlström har en tuff uppgift framför sig, bland annat har han kravet från politikerna att spara in ett budgetunderskott på 250 miljoner kronor. Foto: Roland Svensson

Skaraborgs sjukhus består av fyra olika fysiska enheter. Skövde, Lidköping, Mariestad och Falköping. Men Stellan Ahlström betonar att det handlar om ett och samma sjukhus.

– Vi är Skaraborgs sjukhus som finns på fyra utbudspunkter. Vi jobbar hela tiden med verksamhetsutveckling. Det kommer att förändras, det förändras hela tiden. Vi gör de anpassningar vi behöver göra för att möta behovet från våra invånare.

Han menar att det är en styrka att vara ett gemensamt Skaraborgs sjukhus och att ha verksamhet på flera ställen.

– Sen tycker jag att man i organisationen ska göra på toppen av sin kompetens. Och självklart vara effektiv och tänka smart. Vi delar ju också alla på knappheten. Vi måste utnyttja styrkan att vi kan ge vården till alla Skaraborgs invånare utan att fördenskull hänga upp jättemycket på utbudspunkter.

– För alla invånare är akutsjukvården ett telefonsamtal bort. Blåljus ska vara hos våra medborgare inom 20 minuter. Och när väl sjuksköterskan kommer på plats så bedömer den vart den ska åka vidare. Det kan vara till Skövde, Lidköping eller Göteborg.

– Flera av våra akuta förlopp blir mycket bättre om vi koncentrerar dem.

Vad tror du om framtiden för akutmottagningen i Lidköping?

– Som det ser ut nu så har vår styrelse sagt att vi ska ha två akutmottagningar i Skaraborg. Det är det vi kompetensförsörjer just nu.

Men vad tycker du själv om det?

– Jag tycker absolut att vi ska göra det bästa vi kan av det vi ska göra. Jag kan inte säga något annat, det spelar egentligen ingen roll vad jag tycker utan jag har ett uppdrag att förvalta och utveckla en organisation.

– Just nu har vi två akutmottagningar för somatik och en för psykiatri. Den stora utmaningen är kompetensförsörjningen till all den här akutverksamheten.

Hur ser du på framtiden för sjukhuset i Mariestad?

– Vi kommer att ha en verksamhet där om vi behöver ha en verksamhet där. Vårdformerna förändras hela tiden. Vi kan backa tillbaks tio år och se hur det såg ut då, men jag tror ingen vill tillbaks tio år i tiden. Våra metoder och våra vårdförlopp såg helt annorlunda ut då än vad de gör nu.

Däremot så tror Stellan Ahlström på en framtid för närvårdscentrum i Mariestad.

– Vi ska ta det till en nytt samarbete under 2022 tillsammans med Närhälsan, där vi kan hitta formerna för att lokalt få specialistsjukvård.

Även om närvårdscentrum inte har fått riktig fart ännu, så tror ändå Stellan Ahlström på att det kommer att fungera.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att få andra vårdformer i framtiden.

Stellan Ahlström menar att pandemin har visat på att mycket kan göras digitalt på hela Skaraborgs sjukhus, inte bara i samverkan med primärvård och kommuner, utan även inom sjukhusets egna väggar.

– Det fanns verksamheter där man sa att de inte kunde träffa patienter digitalt, men så kom pandemin och då var verksamheterna tvungna att välja. Antingen träffar vi patienten digitalt eller inte alls.

Stellan Ahlström beskriver en enorm uppväxling.

– Vi ökade från knappt ingenting, till flera tusen vårdmöten, bara på en månad. Alla inom hela sjukvården behöver pröva nya sätt framåt.

Och det är just denna omställning som Stellan Ahlström ser som sin största utmaning. En omställning som kommer att vara långt från det sjukhus som fanns på 1990-talet då han började sin tjänst som undersköterska på Kärnsjukhuset i Skövde.

Stellan Ahlström

Ålder: 46

Bor: Skövde - Skultorp

Familj: Tre barn, fru, två katter

Nuvarande jobb: Sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus sedan den 1 januari 2022.

Tidigare jobb: Började på Skaraborgs sjukhus (dåvarande KSS) som undersköterska, fortsatt som sjuksköterska, läkarchef, enhetschef, verksamhetschef och biträdande sjukhusdirektör.

Min styrka som chef: Engagerad och tycker det mest är roligt

Behöver jobba mer med: Tålamod

Gör gärna på fritiden: Umgås med familj

Okänd talang: tränar Kyokushin Karate

Publicerad:

Artikeltaggar

Stellan AhlströmVård och omsorg

Så här jobbar SLA med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.