Cirka 5000 flygplansrörelser under 2020

Insändare
PUBLICERAD:
Skövde flygplats.
Foto: Roland Svensson
Svar på replik från Anders Johansson med flera (SLA, 3/1). Jag vill inledningsvis påpeka ett faktafel som smugit sig in i er replik. Det står att det var 463 flygplansrörelser under 2020. Det tror jag är en felaktig siffra med faktor 10, så möjligen har det fallit bort en sista siffra.

Enligt det underlaget som kommunfullmäktige fattade beslut om avveckling av flygplatsen på så var det cirka 5000 flygplansrörelser. Att 463 är en ganska orimlig siffra inser man om man konstaterar att ambulansflyget ett ”normalår” har runt 100 flygplansrörelser och just 2020 svarade FFK brandflygverksamhet för ytterligare cirka 80 rörelser. Och eftersom det är just 2020 vi talar om så ska det nog läggas till ett antal flygrörelser för polisens helikoptrar som tankade där några gånger också.

Jag vill också passa på och ifrågasätta varför det är viktigt att grannkommunerna är med och finansierar flygplatsens drift för att visa att de tycker den är viktig. Samma krav på medfinansiering ställs ju inte på till exempel Arena Skövdes drift trots att man marknadsför den som något som invånarna i andra kommuner får nyttja utan att man tar fullkostnadstäckning i inträdesavgiften.

För att ytterligare peka på det märkliga kan man konstatera att inträdesavgiftens motsvarighet på flygplatsen heter startavgift som tas ut enligt en prislista på Skövde flygplats. Jag finner det märkligt att medfinansiering bara ska gälla för vissa verksamheter och inte allt.

Man kan möjligen också ange det faktum att Skövde har det norra länsdelssjukhuset och det kan göra att det finns ett större behov av flygplats här än i grannkommunerna. Möjligen är det kanske till och med en underförstådd förväntan från de som inte fått ha det stora sjukhuset i sin kommun.

För man kan på logiska grunder anta att det funnits medicinska skäl för de 40-50 årliga ambulansflygningarna. 40 ambulansflyg på ett år är inte mycket. 40 patienters hälsa kanske också är lite. Men det är väl inte försumbart? 40 patienter per år sedan 1989 är, åtminstone rent matematiskt, 1320 patienter som fått bättre hjälp än de skulle fått utan tillgång till flygplatsen. Till detta ska läggas det som kopplas till organdonationer när läkarteam och organ snabbt behöver flyttas till rätt plats där transplantation kan ske.

Jörgen Eliasson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.