Vargar är mer än bara siffror

Insändare
PUBLICERAD:
Maria Ljung tycker att vargar har en viktig roll i den biologiska mångfalden.
Foto: Heiko, Junge
Svar på Per-Ola Olssons ledare ”Brett stöd för vargjakt” (SLA, 7/1). Som så ofta när ni som inte vill ha varg debatterar landar Per-Olas argument på siffror, antal vargindivider som kan finnas i vårt land och antal ni tycker måste skjutas.

Jag som är för varg i vårt land anser att vargar är så mycket mer än bara siffror. Jag ser att de har en viktig roll i vår biologiska mångfald som inte kan ersättas av något eller några andra. Jag ser ett djur som funnits länge i vårt land och som genom för hård jakt ibland vart på gränsen till utrotning.

Men jag kan möta dig och diskutera vargsiffror från mitt perspektiv.

Riksdagen beslutade 2013 att det ska finnas 170-270 vargar för att stammen ska vara livskraftig. 2015 fattade regeringen sedan ett beslut om att Naturvårdsverket skulle utreda vad som är en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige. Forskningsprojektet ”Claws and laws” slutrapport presenterades 2018 och framför att det krävs 600 vargar i landet för en gynnsam bevarandestatus. Trots den slutsatsen ändrar inte Naturvårdverket sin aktuella siffra på 300 vargar som tillräcklig för gynnsam bevarande status.

Som Per-Ola Olsson skriver inventerades 395 vargar inför licensjakten. Du tillägger snabbt att det efter inventeringen sedan fötts valpar i en del revir. Det finns dock ingen dokumentation på hur många som fötts och hur många som faktiskt överlevt. Men det är fakta att 51 stycken vargar skjutits på skyddsjakt eller dött i trafiken. De borde således dras av från den inventerade vargstammen.

Men det nämner du inte Per-Ola, eller någon annan som vill skjuta fler vargar, för det förstör er vargmatematik och argument. Drar vi av de 51 blir summan 344 djur. Utöver skyddsjakt och trafik vet vi inte hur många vargar som dött en naturlig död eller genom illegal jakt. Men att det sker det vet vi. Drar vi även bort de 35 som tilldelningen ligger på just nu, så tangerar vi nästan exakt 300 vargar, och då räknar vi högt.

Per-Ola du skriver att nu under vargjakten hörts högljudd kritik och till och med några som handgripligen stör jakten och att det är lätt att tro att det finns ett demokratiskt motstånd mot vargjakt. Sen viftar du bort det med hänvisningar till politiker och deras arbete för vargjakt, men då glömmer du den kanske viktigaste ingrediensen i en demokrati: folket.

Så kom inte och säg att det inte finns ett demokratiskt motstånd mot att jaga varg, för det gör det. Jag vet att jag inte är ensam med mina åsikter att vargjakten bör stoppas i Sverige.

Maria Ljung

Jaktdebattör Bandhagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.