Arena Skövde är inte att betrakta som infrastruktur

Insändare
PUBLICERAD:
Enligt årsredovisningen så ägde 463 flygrörelser rum på Skövde flygplats under 2020.
Foto: Roland Svensson
Slutreplik till Jörgen Eliasson (SLA, 11/1). I årsredovisningen för 2020 för Skövde Flygplats AB står att läsa: ”Totalt har 463 flygrörelser ägt rum under året varav försvaret står för 240. I denna summa är inte sportflyget inräknat”. Motsvarande antal för 2019 var 333. Enligt årsredovisningarna genererade ambulansflyget 24 landningar 2020 och 48 stycken 2019. Det är fakta.

De många flygrörelser som Jörgen Eliasson menar har skett i övrigt har då huvudsakligen utförts av sportflyget. Skövde kommun eftersträvar att finna en lösning för att detta fritidsintresse ska kunna bedrivas även framgent fast då från en annan plats.

Jag och mina partivänner skrev ursprungligen om betydelsen av en ändamålsenlig transportinfrastruktur i regionen. I en replik redogjorde vi för att samtliga Skaraborgs kommuner medfinansierade den angelägna standardhöjning av E 20 som nu pågår. Arena Skövde, som Jörgen Eliasson vrider sitt resonemang till att omfatta, är inte att betrakta som infrastruktur. Det är mycket tveksamt om en kommun utifrån kommunallagens bestämmelser ens kan medfinansiera ett badhus som är beläget i annan kommun. Det har under alla omständigheter aldrig övervägts eller eftersträvats.

Jörgen Eliasson gissar slutligen att det från andra kommuner kanske finns en ”underförstådd förväntan” på att Skövde som sjukhusort bär kostnaderna för en flygplats. Det gör det inte. Kärnsjukhuset i Skövde togs i drift 1973, det vill säga 16 år före det att flygplatsen invigdes. Förekomst av en flygplats var inte en förutsättning för sjukhuset då och är det inte idag.

Västra Götalandsregionen, som är sjukhusets huvudman, har aldrig varit beredd att bidra ekonomiskt till driften på motsvarande vis som den gör till flygplatsen i Trollhättan. Regionen har heller inte haft något att erinra mot kommunfullmäktiges beslut att omvandla flygplatsområdet i Skövde till mark för industri. Tvärtom är den involverad och engagerad i de processer som pågår för att generera den regional utveckling som en ny, storskalig tillverkningsindustri medför.

Anders G Johansson (M)

Kommunfullmäktigeledamot, Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.