Ett dilemma som kan lösas med politik och diplomati

Insändare
PUBLICERAD:
På grund av omvärldsläget har Försvarsmakten gjort omflyttningar av personal och materiel. Här på den så kallade Cirkusplatsen i hamnen i Höganäs.
Foto: Johan Nilsson/TT
Sverige behöver stabila och förutsägbara försvarssamarbeten som minskar spänningarna i vårt närområde och bidrar till nedrustning. Regeringens fördjupade samarbete med kärnvapenalliansen Nato skärper tvärtom säkerhetshoten och sätter vår militära alliansfrihet på spel, skriver Håkan Svenneling (V) och Hanna Gunnarsson (V) i Göteborgs-Posten (8/1).

Vad värre är: Med både USA och Ryssland krigande i Sverige kan vi få en situation liknande som vi sedan många år kunnat iaktta i Syrien. De har inga medel till landets försvar – bara ohyggliga förstörelsemedel.

I SLA (12/1) frågar Sture Grönblad insiktsfullt: ”Vem är det som hotar vem?” Samma dag frågar Conny Östling: ”Är det dags för krig?” Conny avslutar sitt inlägg med: ”Håll oss borta från de vansinnigheter som krig innebär. Det borde vi ha lärt oss för länge sedan.” Ja. Och om detta och fred borde debatten handla.

Med USA och Ryssland gränsnära varandra befinner de båda stormakterna sig i ett säkerhetspolitiskt dilemma. Detta dilemma kan lösas med politik och diplomati. Krig skulle ge oerhörda förluster på båda sidor med de militära medel som antagonisterna förfogar över.

Detta insåg ambassadör Krister Bringéus som på uppdrag av regeringen genomförde en utredning om förhållandena i vårt närområde. Hans slutord lyder:

”En konflikt i Sveriges närområde må vara mycket osannolik. Men konsekvenserna, om den likväl skulle bryta ut, riskerar att bli katastrofala. Den politiska ledstjärnan måste därför vara att ge det bidrag vi kan till att detta överhuvudtaget inte inträffar.”

Det är alltid freden vi bör satsa på – inte kriget, allt enligt Bringéus.

Antagonismen hotar med krig mellan stormakterna. Sverige har ett militärstrategiskt läge i Nordeuropa vars betydelse intresserar alla Sveriges kringliggande stater och även USA.

Sverige kan endast försvara sin självständighet och sin suveränitet med ett defensivt försvar i vår gynnsamma terräng över hela vårt markterritorium. För detta krävs allmän värnplikt med rätt utbildning och rätt utrustning.

Per Blomquist

Ledamot av Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.