Glädjerus över annons i tidningen

Insändare
PUBLICERAD:
Mottagningen på det nya psykiatrihuset.
Foto: Helene Magnusson
Jag måste erkänna att det är ovanligt med ”glädjerusning” över en annons. Men när jag öppnade SLA (28/1) for det som en ilning genom kroppen. Den 1 mars öppnar dörrarna till nya psykiatrin i Skövde. Det står i annonsen ”Vuxenpsykiatrin inom Skaraborg utvecklas och utökas”.

”Lokalerna är specialanpassade och utformade för att ge bästa förutsättningar till en modern och effektiv psykiatrisk vård som skapar trygghet och trivsel för både patienter och personal”.

Under flera år hade jag bestämt mig för att göra allt jag kunde för att förbättra psykiatrin i Skaraborg. Så kom plötsligt chansen. Jag valdes till ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2015-2018. Och då satte jag igång. Tankar och utredningar fanns redan för att samla psykiatri och somatisk vård för att skapa helhet för den enskilda människan. Men det fanns ett motstånd mot att flytta psykiatriverksamhet till Skövde. Och det blev stark opposition, först från flera håll till och med mina egna inom Grönblå samverkan men främst från oppositionen.

Efter många möten och argument som visade på behovet och förbättrad kvalitet som är så viktig lättade kritiken. Det kom att handla om att få en modern och effektiv vård med utrymmen för att förbättra för patienten. Att inte behöva tränga in personer med olika behov i samma rum till exempel utåtagerande och tysta oroliga. Och beslutet om byggnationen kunde antas med stöd av regionstyrelsens ordförande.

Nu ser vi resultatet här. Byggnationen är klar och öppnas. Ett varmt tack till fastighetsansvariga. Hoppas verkligen att personalbehovet täcks. Vi politiker råder inte över alla frågor, men nu kämpar vi för att få bukt med bristyrkessituationen. Det är av yttersta vikt att skapa förutsättningar för personal inom sjukvården. Psykiatrin måste få lika hög status som kirurgin.

Ulla-Britt Hagström

Ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden för Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.