Så blir Skövde en attraktiv stad också i framtiden

Insändare
PUBLICERAD:
För drygt två år sedan valde min man och jag att lämna ett liv i Stockholms innerstad för att bo och verka i Skövde. Vi hade blivit lockade av de styrkor som är Skövdes; en dynamisk blandning av människor och näringar, ett lugnare tempo, den vänliga tonen mellan människor, de små avstånden till service och affärer, de vackra omgivningarna samt stambanan, som ger snabb tillgång till rikets första och andra stad.

Sannolikt är det samma skäl som gör att många med oss trivs och vill leva här, men hur ser vi till att Skövde också framgent blir en expansiv och spännande stad som lockar? Vilka ingredienser är avgörande för framgång? Som aktiv inom Liberalerna i Skövde vill jag lyfta några avgörande framgångsfaktorer:

Sveriges framtid byggs i skolan. Vi liberaler tror på mångfald och valfrihet inom utbildningssektorn, men vill också säkerställa att utbudet är av hög och jämn kvalitet. I en tid då många betraktar skolan som ett bredspektrigt penicillin mot samhällskroppens alla sjukdomar kommer vi liberaler i Skövde att starkt fokusera på skolans huvuduppdrag; elevernas lärande och trygghet. Ett tryggt och starkt ledarskap är avgörande för att skapa goda studieresultat och arbetsro. Våra lärare och rektorer måste både ges tid för att skapa kvalitet i undervisningen och mandat och verktyg för att leda. Men det räcker inte. Vi behöver också ett nära och tillitsfullt samarbete mellan hem och skola där budskapet om att alla vuxna strävar mot samma mål är tydligt. Det är tillsammans som vi vuxna ger Skövdes unga en trygg uppväxt och en god skolgång.

En stad ska attrahera och rymma många olika slags människor och företagande. Tillgång till service och infrastruktur samt ett rikt och varierat utbud på olika slags boende och fritidsaktiviteter är en förutsättning för detta. Skövde bygger och planerar en rad nya bostadsområden och är omgiven av en variationsrik och vacker natur. Dessvärre är de gröna ytorna inne i staden alltför få och ofta naggade i kanten. Vi liberaler i Skövde är därför måna om att både skydda befintliga och skapa nya gröna lungor i staden. Redan nu pryds delar av Skövde av vackra gamla alléer. Varför inte fortsätta på inslaget spår och skapa nya alléer med promenader och mötesplatser och därmed göra Skövde till en alléstad? Då skulle stadens medborgare ges välbehövlig tillgång till såväl grönskande skönhet som rekreation i sin närhet.

Västra stambanans betydelse för vår stadsutveckling går inte att överskatta, men den behöver byggas ut och förbättras. Liberalerna i Skövde vill därför säkra dess utbyggnad med vår stad som en given knutpunkt mellan Stockholm och Göteborg. Utöver stambanan är det dessutom hög tid att förbättra vägnätet så att företagande, pendling samt samarbete mellan människor och organisationer i Skaraborg underlättas.

Sammantaget är receptet på framtidens framgångsrika Skövde snarlikt det som förde vår stad framåt vid förra sekelskiftet: Att utveckla och erbjuda en grönskande stad med ett rikt och varierande näringsliv, mångfacetterat fritids- och bostadsutbud, lysande kommunikationer och en skola i toppklass. Se där en stad att lockas till, se där en bygd att leva, verka och utvecklas i!

Maria Ljungkvist (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.