Dränera inte ut PFAS-gifter i Vättern

Insändare
PUBLICERAD:
Vättern.
Foto: Anneli Malm
Havs- och vattenmyndigheten beslutade redan 2016 att flera anläggningar som hämtar vatten från Vättern är av riksintresse. Myndigheten skriver på sin hemsida att en robust vattenförsörjning är av avgörande betydelse för samhället, vilket väl ingen av oss medborgare har svårt att förstå.

Vi har vant oss vid att alltid ha tillgång till dricksvatten av hög kvalitet, men de senaste åren har vi blivit tvungna att inse att det varmare klimatet för med sig såväl risk för vattenbrist som för sämre vattenkvalitet.

Vid Vätterns västra strand ligger Karlsborg. Marken på Försvarets flygplats i Karlsborg läcker och har i decennier läckt ut PFAS till Vättern. PFAS står för ”Polyfluorerade och perfluorerade alkylsubstanser” och är en stor grupp ämnen. Många av dessa ämnen är svårnedbrytbara, vattenlösliga och med en hög benägenhet att tas upp av djur och växter. Vissa av dem har kända negativa effekter på människor och en hög giftighet för vattenlevande organismer.

Tidigare försök att få tillstånd till dränering utan föregående sanering har överklagats av flera kommuner och ligger på regeringens bord. Ändå görs nu ett nytt försök att dränera landningsbanan. Flygplatsen är en av de värsta punktkällorna till att halten av dessa giftiga kemikalier nu börjar nå hälsofarliga nivåer, även i Vättern.

Mark- och miljödomstolen har tidigare rekommenderat regeringen att avslå försvarets tidigare ansökningar om att dränera ut PFAS-förorenat vatten i Vätterns vattenskyddsområde, men Miljödepartementet har trots det nu skickat frågan på remiss till en del kommuner runt Vättern. Det är dock många fler kommuner som berörs, eftersom Vätterns vatten pumpas till Skara, Skövde och Falköping, och Motala Ströms vatten försörjer Linköpings invånare. Andra kommuner är också intresserade av få använda Vätterns vatten när befolkningen växer och andra vattentäkter får problem, till exempel på grund av det förändrade klimatet.

”Götalands Pärla”, skrev Heidenstam om Vättern. Det är huvudlöst att tillåta att vattentäkten för hundratusentals människor blir ännu mer förorenad av dessa giftiga ämnen. Flygplatsens mark måste saneras innan dränering tillåts. Allt annat vore ett stort svek mot kommande generationer och ett totalt oansvarigt sätt att hantera vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet.

Anika Agebjörn, Annika Elmqvist och Katarina Losjö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.