Hoppa till huvudinnehållet

Nollvision mot skolmisslyckanden

Publicerad:
 Målet ska vara att alla, 100 procent av kommunens elever, ska få möjlighet att lyckas,enligt skribenterna.
Målet ska vara att alla, 100 procent av kommunens elever, ska få möjlighet att lyckas,enligt skribenterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det första av Tibro kommuns strategiska mål är att alla ska vara självförsörjande och ha en meningsfull vardag, ett mål vi Kristdemokrater helt står bakom.

Under den socialdemokratiska majoritetens ledning har man tyvärr bestämt sig för att det räcker att 85 procent av eleverna i grundskolan får godkända betyg i alla ämnen! Det innebär att vi tillåter att 15 procent av våra barn och unga misslyckas med sina studier. Hur ska vi kunna vara nöjda med det!? Idag är det självklart att vi har en nolltolerans för dödsolyckor inom trafiken och mot våld i nära relationer, precis på samma sätt måste en nollvision för skolmisslyckande vara Tibros mål.

Vi kristdemokrater har som mål att alla, 100 procent av kommunens elever, ska få möjlighet att lyckas. Vi måste gemensamt tro på alla våra barn och unga, och inte i förhand acceptera ett ”visst svinn” där våra barn och unga tillåts misslyckas. Våra barn och unga är vår framtid och vårt hopp. Ingen ska i förväg lämnas efter. Vi har en rejäl uppförsbacke framför oss för att låta alla våra barn och unga lyckas med sina studier. Idag får 2 av 10 av våra unga i årskurs 9 inte godkänt i alla ämnen, det är oacceptabelt!

Vi vet att Fullföljda studier, det vill säga en gymnasieexamen, är den absolut viktigaste nyckeln för ett deltagande inom arbets- och samhällslivet. En ungdom som inte fullföljer sina gymnasiestudierstudier löper en betydligt högre risk att hamna i utanförskap, vilket ofta innebär ett lägre deltagande i samhällslivet, sämre hälsa och en oförmåga till självförsörjning. För samhället blir följden minskade skatteintäkter, ökat försörjningsstöd och ökade sjukvårdskostnader.

För att kraftsamla runt social hållbarhet och aktivt motverka utanförskap vill vi Kristdemokrater att Tibro kommun ska ha fullföljda studier som ett kommungemensamt mål där alla förvaltningar tar sitt ansvar. Vi vill ge förutsättningar för att alla unga ska få så bra potential som möjligt att fullfölja sina studier och därigenom möjligheter till ett högre deltagande i samhällslivet och en högre grad av självförsörjning. Ge oss din röst så vi kan nå det målet. Rösta på KD i höst!

Sara Holm KD

Kandidat kommunfullmäktige

Maria Maric´ KD

Kandidat kommunalråd

Artikeltaggar

DebattKristdemokraternaSkövdeTibroUndervisning