Felaktiga uppgifter om dräneringen på flygplatsen

Publicerad:
Karlsborg. Foto: Jesper Sydhagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar angående PFAS från Karlsborgs flygplats. Återigen sprider den anonyme insändarskribenten ”Miljövän och realist” felaktiga uppgifter om dräneringsplanerna på Karlsborgs flygplats genom en insändare i SLA (11/4). Bland annat påstås att det inte finns höga halter av giftiga PFAS-kemikalier invid landningsbanan.

Fortifikationsverket skriver i sitt nya försök att dränera landningsbanan utan föregående sanering: ”Den 1 september 1977 inträffade ett flygplanshaveri där en A 32 Lansen krockade med en fågel i starten. Föraren avbröt starten och bromsade så hårt att det tog eld i bromsen på ena huvudstället. Där hängde det en 250 kg:s bomb som efter ett tag exploderade. Flygplanet hamnade utanför banan i banslutet på bana 24 (sydvästra banänden) och drog ut utrullningshindret cirka 50-75 m. Där använde räddningstjänsten släckmedelsskum” (sidan 12).

Resterna av detta brandsläckningsskum fortsätter även idag att läcka ut i Vätterns vattenskyddsområde, 45 år senare. Även i den nordöstra banänden har förhöjda PFAS-halter mätts upp av försvarets egen konsult.

De nu aktuella dräneringsplanerna ökar istället för att minska PFAS-läckaget. Tillförseln till Vättern är redan idag för hög, vilket nyligen redovisades i en vetenskaplig artikel från Örebro universitet.

Det vore intressant att höra vad kommunledningen i Karlsborg anser. Står politikerna verkligen bakom tjänstemannayttrandet att landningsbanan kan dräneras separat, utan sanering? Vi undrar även vad kommunledningen i Skövde anser? Tycker ni att det är ok att många kommuner och Aktion Rädda Vättern är remissinstans till Försvarsinspektören inför beslutet om bankantsdränering, samtidigt som varken Skövde kommun eller Skaraborgsvatten är tillfrågade?

Elisabeth Lennartsson

Ordförande Aktion Rädda Vättern

Artikeltaggar

Insändare

Läs vidare