Alla elever ska känna trygghet och studiero i skolan

Insändare
PUBLICERAD:
Kavelbrogmnasiet i Skövde.
Foto: Tobias Larsson Franzén
Bråken som nu skett på Kavelbrogymnasiet är något som vi naturligtvis inte ska tillåta. Bråk i skolan har funnits i generationer men till den grad att polis och vakter tillkallas är något som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Alla Skövdes elever har rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Det får vi genom utökade samtal med elever och vårdnadshavare, samarbete med socialtjänst och polis är en viktig del i det förebyggande arbetet. Trygghetsvärdar, fler vuxna i skolan och ett bra och förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och skola skapar trygghet. Vi vet att lärarna gör sitt allra bästa men då ska de också få tillräckliga resurser och bra förutsättningar.

Skolan i Skövde har under många år varit underfinansierad och eftersatt, något som vi socialdemokrater påpekat och agerat för att åtgärda.

Det behövs fler speciallärare, specialpedagoger för bättre stöd till elever med stora behov av hjälp. Vilket vi belyser i vårt valmanifest och skolpolitiska program. När det gäller barn och unga som behöver hjälp av BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) kan vi i statistik för Västra Götalandsregionen konstatera att regionen under mars 2022 endast kunnat klara 33 % av vårdgarantin, hjälp inom 30 dagar. Endast tre regioner i Sverige har ett sämre resultat. Vi vill se ett bättre resultat, så att barn och unga får den hjälp de har rätt till och kan nå bättre skolresultat.

Det känns ändå tryggt att vi har en regering som ser problemen och vill stärka skolans arbete med trygghet och studiero. I en Socialdemokratisk proposition föreslås bland annat tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa när situationen kräver det. Förändringarna föreslås gälla från den 1 augusti i år.

En röst på Socialdemokraterna i Skövde i höstens val är en röst för en skola med tillräckliga resurser för att bedriva en bra och trygg verksamhet.

Socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Robert Ciabatti, Pia Lahger, Emelie Wärn, Per Johansson, Emma Wiezell, Anita Andersson och Joakim Nord.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.