Vill ha en tryggare skola

Insändare
PUBLICERAD:
Skövdepartiet vill ge rektorer ökade resurser för att möta elever med specifika behov i grundskolan, skriver Anna Ljungberg och Kay Henningsson. Illustrationsbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Skövdepartiet fokuserar på kärnverksamheten där skolan är ett av de viktigaste områdena.

Skövdepartiet vill inte centralisera grundsärskolan. Vi står för inkludering, inte exkludering. Små enheter är bättre och tryggare än stora institutioner. Våra mest utsatta elever ska inte reduceras till en enkel lokalfråga. Verksamhetens bästa måste vara i fokus och präglas av förutsägbarhet och långsiktighet. Elevernas och föräldrarnas trygghet måste komma först. Vardagen är tillräckligt krävande för dessa familjer och kommunens ansvar är att stötta, inte stjälpa.

Skövdepartiet vill se fler skolor, inte större. Otryggheten ökar på en större skola när den sociala kontrollen minskar. Om man vill att Gymnasium Skövde ska växa anser vi att man får dela upp programmen på fler campus. Samarbetet inom Utbildning Skaraborg måste förbättras så att samtliga kommuner är delaktiga i beslut som rör antalet gymnasieplatser i en kommun. Fler platser kan med fördel placeras i andra kommuner och i samarbete med befintliga friskolor. För elevers trygghet bör skolornas storlek överlag ses över i Skövde kommun.

Skövdepartiet vill ge rektorer ökade resurser för att möta elever med specifika behov i grundskolan. Vi vill återskapa de stödfunktioner som Skövde kommun tidigare hade som var anpassade efter elevers behov som klassrumsmiljön inte kan möta. Elever med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. En kommun som växer har behov av ökade resurser och fler former för att kunna ge dessa elever en likvärdig skolgång.

Som förälder måste man känna sig trygg när man lämnar sitt barn i skolan. Som elev måste man känna sig trygg på sin arbetsplats. Som samhälle tjänar vi alla på att våra barn och ungdomar upplever en trygg skolgång. Då lär man sig mer.

Anna Ljungberg

Kay Henningsson

Skövdepartiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.