Flygplatsen måste saneras före eventuell dränering

Insändare
PUBLICERAD:
Karlsborg.
Foto: Jesper Sydhagen
Karlsborgs kommuns politiska ledning skriver (SLA, 4/5) att den känner sig trygg med planerna att börja dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, utan att först sanera bort miljögifterna.

Karlsborgs kommunstyrelse anser också, till skillnad från alla andra kommuner som svarat inklusive Vätternvårdsförbundet, att dräneringen av landningsbanan kan beslutas innan markavvattningen är godkänd och innan någon reningsanläggning är på plats. Kommunstyrelsen i Karlsborg ”har ingen anledning att tro att åtgärderna kommer att öka läckaget av PFAS eller på annat sätt äventyra vårt dricksvatten och invånarnas hälsa.”

Enligt de mätningar som utförts av SLU och Eurofins varierar halten PFAS4 mellan cirka 2,0 och 4,0 nanogram per liter ute i Vättern. I råvattenintaget till Karlsborgs vattenverk uppmättes 5,6 nanogram PFAS4 per liter den 16 mars 2021, enligt kommunens egen provtagning.

För att framför allt skydda de små barnen har Danmark fastställt ett maxvärde i dricksvattnet på 2,0 nanogram per liter för PFAS4. De nu aktuella dräneringsplanerna ökar i stället för att minska PFAS-läckaget. Det räcker alltså inte att kommunledningen hoppas att dräneringen av Karlsborgs flygplats inte ökar. Läckaget måste stoppas! Karlsborgs flygplats är en av de största punktkällorna till PFAS i Vättern. Har verkligen kommunens politiska ledning satt sig in i PFAS-problematiken och hälsoriskerna?

Elisabeth Lennartsson

Ordförande i Aktion Rädda Vättern

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.