Riskkapitalet eller barnen

Insändare
PUBLICERAD:
Niclas Djupström anser i sitt insändarsvar bland annat att skolan ska vila på forskning och beprövad erfarenhet.
Foto: JESSICA GOW / TT
Svar till Michael Nimstad (SLA, 6/5) om synen på riskkapital och skolor. Hej Michael, vad kul att du brinner för företagande, det gör jag också. Jag älskar den fria konkurrensen och den västerländska kapitalismen. Konkurrens och företagsamhet gör att jag kan köpa snygga kläder, njuta av god mat och känna mig trygg i en krocksäker bil. Jag njuter i fulla drag av det välstånd kapitalismen har gett oss i den västliga delen av världen.

Jag reagerar dock på när du beskriver det jag förklarar som en ”missvisande syn man från vänster har på företagande” eftersom du då misslyckas med att hålla dig till ämnet. Endast någon som vaggas i en ideologisk slummer kan beskriva idéer som kommer från OECD som en missvisande syn från vänster. Du och jag kan väl enas om att OECD väl ändå inte är ett vänster-projekt? Sverige är det enda land i världen som har det här skolsystemet och OECD genom PISA finner systemet dåligt. Det kan du inte vifta bort som en missvisande syn från vänstern, eftersom den kommer från högern.

Du var elev i en skola som gav dig möjlighet att utvecklas och bli den framgångsrika företagare jag räknar med att du är. Varför försvarar du ett system som är sämre på att leverera syftet med skola? Dagens barn får inte samma möjlighet du fick.

Skolan ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Vi har efter 30 år beprövad erfarenhet på detta system. Den beprövade erfarenheten visar oss att systemet som det är idag är dåligt och behöver antingen göras om i grunden eller reformeras. Rent sakligt är systemet oförsvarbart. Ur ett ideologiskt perspektiv är jag beträffande företagande på din sida. Konkurrens och fritt företagande på en öppen marknad kommer att generera bättre produkter. Problemet är att det system vi har inte kan beskrivas som en fungerande marknad. Skolmarknaden är en ”kvasimarknad”. Jag misstänker att du ser kritik av vårt system som kritik av kapitalismen och fri företagsamhet. Du ser därför kritiken som socialism. Där begår du ett felslut. En moderat värnar skattemedel, värnar kunskap, tradition samt ordning och reda.

Personligen älskar jag mycket av det riskkapitalister har åstadkommit. Utan riskkapital hade vi saknat många vackra innovationer. Jag använder exempelvis Spotify och Storytel i princip varje dag. Kapitalism och frihet - hand i hand – high five. Det låter nästan lite sossigt med en statlig poliskår, eller?

Så vakna upp ur det ideologiska slummer som vilar över skolfrågan. Du kan välja att inte hålla med men då tycker du. Vi ska låta bli att ”tycka” i skolfrågor utan låta frågan vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Jag kan skriva spaltmeter om de problem kommunal regi åsamkar skolan eller reformer sjösatta av socialdemokrater, där vi nog också överens. Jag anser att det fria skolvalet ska finnas kvar. Däremot vill jag att vi begrundar det faktum att ideologiskt drivna brukar hävda att vinstbegränsningar inom skolsektorn skulle leda till att skolföretag skulle sluta bedriva skola. Det är självförklarande.

Niclas Djupström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.