Tydliga ideologiska skillnader i Skövdes skolpolitik

Insändare
PUBLICERAD:
Olinsgymnasiet i Skara.
Foto: Elin Andersson
Vi socialdemokrater visar tydligt att det går en skiljelinje mellan oss som ser konkurrenstänkandet om eleverna i skolan som ett problem och allianspartierna som inte gör det.

Vi socialdemokrater i barn och utbildningsnämnden motsatte oss etableringarna av JENSEN education college AB, Lärande i Sverige AB och Olinsgymnasiet i Skara AB. Vi blev lika förvånade som insändarskribenten ”Syftet är inget annat än att generera vinst” (SLA, 4/5) över att tjänstemännens beslutsförslag var att tillstyrka ansökningarna då det i handlingarna inför besluten framkom att det skulle innebära mestadels negativa effekter för Skövde kommun och vår kommunala skola om etableringarna tillstyrktes.

Alliansen har majoritet i barn och utbildningsnämnden i Skövde och tillstyrkte ansökningarna och så länge de har det kommer fler marknadsskolor tillåtas att etablera sig. Den tidigare Trelleborgschefen och superkapitalisten Rune Andersson symboliserar den marknadsskola som växt fram allt snabbare. Hans Mellby Gård är störste ägare i skolkoncernen Academedia där de i Skövde driver skolorna Drottning Blankas Gymnasium, NTI Gymnasiet Skövde och Skövde Praktiska med syfte att som alla aktiebolag generera vinst till sina aktieägare.

En röst på Socialdemokraterna i höstens val är en röst för att vinstuttag ur skolan ska förbjudas och kommunerna ska ha veto vid etablering av friskolor. Det nuvarande skolpengssystemet ska göras om från grunden. De kommunala skolorna ska kompenseras för att de har större samhällsansvar än de fristående skolorna. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden

Robert Ciabatti, Pia Lahger, Emelie Wärn, Per Johansson, Emma Wiezell, Anita Andersson och Joakim Nord.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.