En god livsmiljö för Skövdeborna

Insändare
PUBLICERAD:
Skövdepartiet vill se stadsspridning och boende i småhus snarare än förtätning.
Foto: Roland Svensson
Skövde erbjuder en god livsmiljö, trygghet och närhet till olika former av service. Dessa kvaliteter vill vi vårda och fortsätta att ta vara på när kommunen växer. För att klara detta behövs en förändrad strategisk inriktning.

Befolkningstillväxten ska vara på en hållbar nivå så att kommunens välfärdstjänster, trygghet och infrastruktur hinner med. Det kostar mycket att växa för fort och vi ser redan ökade tomt- och bilköer, ökad otrygghet, dyra förtätningsprojekt samt brist på personal inom kommunen.

Vi förespråkar därför att vi växer i en takt som Skövde klarar av. Vi vill se mer stadsspridning och boende i småhus än förtätning och punkthus. I centrala Skövde vill vi jobba för mer av kvartersstruktur, som komplement till att enbart bygga på höjden. Vi vill också bevara grönområden och ljusinsläpp. Vi vill se kraftigt kortade tomtköer.

Då krävs det ökad tomtproduktion i såväl yttertätorter som i centralortens närhet och fler flyttkedjor. För att åstadkomma flyttkedjor anser vi att allmännyttans främsta sociala uppdrag är att skapa olika typer av boenden lämpade för äldre över hela kommunen. Det skulle underlätta för de äldre som önskar sälja sin villa för att flytta till något mer lättskött.

Tryggheten i närmiljön, både för Skövdeborna och nyinflyttade, måste värnas när Skövde växer. Förtätning genom omvandling från verksamhetsområde till bostadsområde har visat sig mycket dyrt. Vi är därför emot fler sådana storskaliga program. Vi vill heller inte bygga så nära verksamheter att det begränsar deras möjlighet att utvecklas.

Vi vill skapa en god livskvalitet även i framtiden. Med kortare bilköer, kortare tomtköer och närmare till naturen. För Skövdebornas bästa.

Leif Svensson

Torbjörn Bergman

Skövdepartiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.