Radikal omställning av samhället krävs

Publicerad:
I sin insändare betonar Matts Hjertqvist hur viktigt det är med en kraftig minskning av utsläppen. Foto: JESSICA GOW / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En koldioxidbudget anger hur mycket koldioxid, som kan släppas ut i atmosfären utan att den globala temperaturen höjs mer än ett visst gradtal. I Parisavtalet bestämdes att temperaturökningen inte bör överstiga 1,5 grader Celsius år 2100.

Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med Världsnaturfonden fastställt en koldioxidbudget, som visar hur mycket koldioxid vi kan släppa ut i Sverige, om vi ska hålla temperaturstegringen under dessa 1,5 grader.

Om vi fortsätter att förorena atmosfären lika mycket som i dag, tar budgeten slut om 3,5 år. Sedan får vi inte släppa ut ett kilo till, om vi inte vill lämna över en mycket hetare värld till våra barn och barnbarn.

Budgeten visar också, att om vi ska ha en chans att hålla oss under 1,5 graders temperaturökning, måste våra inhemska utsläpp minska med 21 procent redan i år. Och snart har halva året gått. Kan någon föreställa sig hur mycket 21 procent är? Det är en minskning, som kräver radikal omställning av hela samhället.

Hur kommer det sig att våra folkvalda politiker inte förstår klara besked från vetenskapen? Det tycker jag att alla vi ansvarsfulla medborgare borde fråga dem i god tid före valet, så att vi kan rösta på dem som förstår att vi kan skapa en grönskande framtid genom kraftfulla utsläppsminskningar nu.

Skriv eller ring en riksdagspolitiker och kräv ett svar. Nu.

Matts Hjertqvist

Klimatsvaret – CCL Sverige

Artikeltaggar

Insändare

Läs vidare