Välj en kommunal skola

Insändare
PUBLICERAD:
Signaturen ”Lärare med farhågor” tycker att man ska välja kommunala skolor.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Du som har barn i skolåldern och funderar på att välja en friskola, tänk en extra gång. För varje elev som lämnar den kommunala skolan och därmed tar med sin skolpeng till friskolan, försämras förutsättningarna för de elever och lärare som är kvar.

Lokal- och lönekostnader är fortfarande desamma, även om resurserna minskar i och med den förlorade skolpengen. Lärare ska alltså göra samma arbete till minskad kostnad, vilket främst drabbar de elever som har större behov av stöd. Skulle kommunen välja att höja anslagen till sin verksamhet, måste man samtidigt höja anslagen till friskolorna eftersom de har rätt att få lika mycket som kommunala skolor.

I vissa kommuner har den kommunala skolan tvingats lägga ned på grund av minskat elevunderlag, vilket betyder att skolverksamheten är i händerna på stora vinststyrda aktiebolag. Som väljare har vi därmed förlorat möjligheten att påverka skolan, då kommunen fråntagits ansvaret. Vad händer om den utvecklingen fortsätter?

Så, för alla våra barns framtid, välj kommunal skola till ditt barn!

Lärare med farhågor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.