Ett målmedvetet arbete för att stärka och utveckla ledningen

Insändare
PUBLICERAD:
sla Tibro 160523 Nyboskolan
Foto: Anita Enocksson
Svar till Trött lärare (SLA, 18/5). Det är tråkigt att du upplever Nyboskolan som en rörig arbetsplats. Det har under lång tid pågått ett målmedvetet arbete med att utveckla och stärka skolans ledningsorganisation för att göra det möjligt för rektor, biträdande rektor och teamledare att leda det pedagogiska arbetet på ett så konstruktivt och tydligt sätt som möjligt.

Nästa steg i den processen är att tillsätta en intendent, som ska ansvara för skolans ekonomi och lokaler. Rektorsuppdraget är så omfattande att det finns behov av att renodla den tjänsten ytterligare.

Nuvarande rektor har tillsammans med biträdande rektor och teamledare lagt ner ett omfattande arbete på att utveckla skolans ledningsorganisation och pedagogiken med ett tydligt elevfokus parallellt som rektor lett det dagliga arbetet på skolan och drivit processen med den planerade flytten till Fågelviksskolan i samverkan med skolans personal. Det arbetet har varit uppskattat av många. Vi har fullt förtroende för Nyboskolans ledning.

Att förändra en organisation och utveckla arbetssättet med eleven i centrum, som nu sker på Nyboskolan, tar tid och kräver aktiv medverkan från hela personalen. Det kan också innebära att vissa personer, som du, upplever att det är jobbigt och rörigt under en tid, innan det blir naturligt att arbeta på det sätt som fastställts. Du är välkommen att kontakta oss, om du vill bidra till den pågående utvecklingen på ett konstruktivt sätt.

Zophia Zander Norell

Skolchef

Johan Wernvik

För- och grundskolechef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.