Traditionella kvarter i nya stadsdelen

Insändare
PUBLICERAD:
Mariesjö, där Skövdes nya stadsdel ska växa fram.
Foto: Roland Svensson
Svar till insändaren ”Vilken stad vill vi ha om 100 år?” (SLA, 10/5). Tack för ditt engagemang och kloka kommentarer. Efter 35 år i samhällsbyggnadsbranschen instämmer jag i att hus med verksamheter längs gator upplevs som trevligare, ger mer folkliv som i sin tur ger upplevd trygghet och underlag till service.

Gemensamma överblickbara bostadsgårdar ökar oftast trivsel och upplevd trygghet. Därför planeras Skövdes helt nya stadsdel Skövde Science City/Mariesjö med mestadels traditionella slutna kvarter. Varför görs det inte överallt då? Krasst för att hålla ner kostnaderna – och därmed hyrorna. Fastighetsägarna försöker självklart göra färre, smarta kvadratmeter. Det gäller även trapphusen, det är skillnad om det är två eller sex lägenheter på varje våningsplans trapphus. Ju fler våningar ett hus har desto fler är det som delar på kostnaden för hiss och så vidare. Loftgångshus är ett sätt att fler bostäder delar trapphus, men då går man direkt utanför folks fönster.

Vad kan då bostadsrättsföreningar och fastighetsägare göra för att skapa trevligare gaturum och skyddade gårdar? Ett sätt är att komplettera lamellhusområden med hus som sluter kvarteret. Även höghus kan kompletteras med hus i gatuliv. Utmaningarna är oftast att marken redan används för bilparkering (grönytorna som finns behöver oftast behållas för att klara regnvatten och för att skapa en attraktiv utemiljö). De som redan bor och är invanda har inte samma drivkraft till att det byggs nytt, särskilt inte om de får mindre utblick och dyrare bilparkering i p-däck. Jag hoppas detta ger en förklaring till varför.

Magnus Blombergsson

Planchef Skövde kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.