Varför sker ingen återstart av Ringhals 1 och 2?

Insändare
PUBLICERAD:
Ringhals kärnreaktor 1.
Foto: Jonas Lindstedt/TT
I en insändare (SLA, 16/5) beskyller SD:s Josef Fransson regeringen för att föra fram lögner om kärnkraften. Att SD är ett kärnkraftsvänligt parti torde väl numera stå klart för de flesta så därför tycker jag att det saknas en viktig punkt i SD:s och övriga kärnkraftsvänliga partier argumentation och det är frågan om en återstart av Ringhals 1 och 2.

Det skulle vara intressant att få ett svar från Josef Fransson på den frågan (och gärna även från övriga riksdagspartier, utom möjligen Miljöpartiet). Vattenfall har ju själva konstaterat i en intern rapport att en återstart av Ringhals 1 endast kräver mindre underhållsåtgärder. En återstart av Ringhals 2 kräver mer, men bedömdes vid tidpunkten för rapporten kräva cirka ett kalenderår.

Enligt en rapport från forskningsorganisationen ”Energiforsk” skulle elpriserna i höstas varit mellan 35 och 40 procent lägre om Ringhals nedlagda reaktorer fortsatt producera el, allt annat lika.

Det hade väl varit bättre att satsa pengarna som nu betalas ut i bidrag till övertaxerade elkunder till att göra en återstart av två kärnkraftsreaktorer. Ekonomiskt borde alla tjäna på det och dessutom skulle tillgången på planerbar el i södra Sverige avsevärt öka och leda till bättre stabilitet i elförsörjningen. Jag ser fram emot ett svar.

Stefan Hallberg

Karlsborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.