Inte min bild av verkligheten

Insändare
PUBLICERAD:
Hanna Ward känner inte igen sig i att det skulle vara rörigt på Nyboskolan.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Jag reagerar kraftigt på insändaren i SLA (18/5) angående Nyboskolans nuvarande ledning då jag inte alls känner igen mig. Insändarskribenten ger inte några konkreta exempel på vad som är rörigt utan ägnar sig istället åt personangrepp vilket gör det svårt att förstå vad missnöjet grundar sig i och då omöjligt att diskutera och åtgärda.

Jag har arbetat flera år på Nyboskolan och då under flera olika rektorer och jag känner ett stort förtroende för nuvarande ledning. Vi tycker inte alltid lika men jag känner mig alltid lyssnad på och alla beslut som fattas är väl förankrade och motiveras tydligt för oss i personalgruppen vilket skapar förståelse och samsyn även om jag från början haft andra tankar i frågan.

När Emelie Ahlén Karlsjö fick uppdraget som tillförordnad rektor för snart 1,5 år sedan var det en rörig arbetsplats med en trött och missnöjd personalgrupp mitt inne i en omorganisation där vi upplevde att vi inte blivit lyssnade på och felaktiga beslut fattats över våra huvuden. Emelie har hela tiden arbetat med transparens och med ett stort fokus på verksamhetens bästa både för elever och personal. Det har blivit en tydlig struktur över arbetsfördelning och roller i organisationen vilket gett trygghet och arbetsro.

Det stämmer att kollegor har sagt upp sig men jag upplever inte att det är fler detta läsår än andra. Personal flyttar på sig på alla arbetsplatser av olika anledningar. De jag pratat med som sagt upp sig från Nyboskolan under våren har angett helt andra skäl än att det skulle vara kopplat till ledningen.

Rektorer i alla verksamheter har ett svårt och komplext uppdrag då de ska foga ihop budget, personal, elever välmående och resultat och så vidare. Jag är inte avundsjuk. Jag vet däremot att vår ledning gör sitt allra yttersta för att lyckas med sitt uppdrag och jag är stolt över att vara en del av Nyboskolan.

Hanna Ward

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.