Skollagen behöver skrivas om

Insändare
PUBLICERAD:
Västerhöjdsgymnasiet.
Foto: Anneli Malm
Nyligen kritiserade Justitieombudsmannen (JO) Västerhöjdsgymnasiets ledning för dess beslut att i anslutning till skolstarten 2020 be elever visa innehållet i sina väskor före det att de anträdde skolbyggnaderna. Bakgrunden var att Västerhöjdsgymnasiet under flera års tid upplevt stökiga skolstarter där mindre omdömesgilla elever stört ordningen med fylla, skadegörelse och trakasserier.

Skolan och kommunen har efterhand tvingats till eskalerande motåtgärder och har årligen uppbådat personal och ordningsvakter för att begränsa och minimera vandalers och pennalisters framfart. Inför den aktuella skolstarten ville skolledningen förhindra en återupprepning. Ägg, vattenballonger fyllda med illaluktande vätskor samt andra oönskade föremål skulle hållas utanför skolan.

Mot bakgrund av tidigare års tumult samt tydliga indikationer om en förestående upprepning borde skolledningens beslutade åtgärder (de var flera) anses vara proportionerliga. Skolledningen har ju en lagstadgad skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö. Skolan är ingen allmän plats och gymnasiet är dessutom en frivillig skolform.

Men JO jämställer uppmaningen om att frivilligt visa sin väska med tvångsmedlet kroppsvisitation. För detta saknas uttryckligt stöd i skollagen, trots att samma lag ger skolpersonal rätt att omhänderta föremål som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten. I sitt yttrande framhåller också JO ”att det kan diskuteras om en skolledning behöver utökade befogenheter att ingripa för att uppfylla sitt ansvar att upprätthålla ordningen”.

Jag menar att det är uppenbart att skollagen behöver skrivas om. Skolorna och dess personal måste ges bättre förutsättningar och utökade befogenheter för att upprätthålla trygghet och säkerhet för sina elever och medarbetare. En ny, moderatledd regering måste se till att det blir gjort.

Anders G Johansson (M)

Riksdagskandidat, Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.