Skolministerns förslag om slopat F-betyg förtjänar underkänt

Debatt
PUBLICERAD:
Istället för att skrota F-betyget krävs åtgärder för ökad kvalitet i skolan, enligt de två skribenterna. Illustrationsbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Att ställa krav är att bry sig. Därför är det beklagligt att skolminister Lina Axelsson Kihlblom öppnar upp för att skrota F-betyget.

Varje år är det tusentals elever som går ur årskurs nio utan att vara behöriga till gymnasiet. I vissa av våra utsatta områden är det inte ovanligt att hälften av eleverna saknar gymnasiebehörighet. Därför är det allvarligt att Socialdemokraterna fortsätter sin politiska linje om kravlöshet. Istället för att skrota F-betyget krävs åtgärder för ökad kvalitet i skolan så att vi motverkar att elever går ur årskurs 9 utan gymnasiebehörighet. Vi vill istället se följande tre förslag för svensk skola.

1.Betyg från årskurs 4 på alla skolor.

Från och med april 2021 har rektorer möjlighet att låta fjärdeklassare få betyg. Det är en bra början, men det räcker inte. För en mer likvärdig svensk skola där fler klarar betygskraven behövs betyg på alla skolor från och med årskurs 4.

Genom att införa betyg redan i början av mellanstadiet fångar man upp elever som har bristande kunskaper tidigare och kan sätta in rätt insatser vid rätt tidpunkt. Med dagens betyg från årskurs 6 faller många som har behov av ökat stöd tidigt mellan stolarna.

2.Att lärare ska få vara lärare.

Idag tvingas lärare lägga stor tid på annat än att lära ut kunskaper vilket är deras syfte. Istället tvingas lärare ägna tid åt att hålla ordning i klassrummet, medla i konflikter samt syssla med massa pappersarbete och blanketter. Låt istället lärare vara lärare. Fokus måste åter hamna på kunskapsförmedlingen.

Vi behöver fler lärarassistenter som ansvarar för alla kringsysslor som inte behöver någon pedagogisk utbildning för att utföra. På så sätt kan lärarna fokusera på sitt uppdrag som kunskapsförmedlare. Vi behöver även införa heltidsmentorer som kan fokusera på mentorskapet för att förbättra elevkontakten. Skolor som använt sig av lärarassistenter och heltidsmentorer har rapporterat mycket goda resultat där både lärare och elever upplevt förbättring.

3.Obligatorisk lovskola.

En elev som inte når upp till kraven för godkända betyg behöver inte socialdemokratisk flumpolitik utan de behöver mer skola för att leva upp till de krav som behövs för att framtidens Sverige ska fungera.

Inför därför obligatorisk lovskola för de elever som inte når upp till kraven för godkänt i grundämnena. Skolplikten som vi har idag i Sverige behöver utökas så att obligatorisk lovskola omfattas.

Att slopa F-betyget är bara ett sätt att komma runt de problem i skolan som Socialdemokraterna varit med och skapat. Här krävs istället en ansvarsfull politik och riktiga åtgärder. Bra politik ska fokusera på att lösa problem, inte att kringgå dem. Därför behöver skolministerns förslag om slopat F-betyg få underkänt.

Jonathan Kahrs, distriktsordförande MUF Skaraborg, samt riksdagskandidat Skaraborg (M)

Sam Kharazmi, distriktsordförande MUF Jönköpings län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.