Hoppa till huvudinnehållet

Vidta åtgärder för att dämpa energikrisen

Publicerad:
Återstarta den nyligen avstängda Ringhalsreaktorn anser Anders G Johansson (M).
Återstarta den nyligen avstängda Ringhalsreaktorn anser Anders G Johansson (M). Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Energikrisen är djup och allvarlig och får svåra konsekvenser för hushåll och företag i Sverige. Den påverkar även förutsättningarna för vårt lands och Europas säkerhet. På längre sikt behöver energifrågan lösas genom att nya, moderna reaktorer uppförs i Sverige.

Moderaterna har pekat ut en tydlig och hållbar väg med en plan som omfamnar de politiska, juridiska och ekonomiska aspekterna av nyetablering av kärnkraft.

Men även om Moderaterna efter valet får bilda regering och kan sjösätta denna gedigna plan kommer det ändå ta åtskilliga år innan nya reaktorer är på plats och levererar den el som vi behöver för att klara klimatomställningen, industrin, jobben, välfärden och ekonomin i Sverige. Åtgärder behöver därför vidtas för att på kort sikt lindra och mildra konsekvenserna av S och MP:s misslyckade energipolitik.

En första åtgärd är att återstarta den nyligen avstängda Ringhalsreaktorn. Enligt experter bör det ta cirka två år att vidta de tekniska åtgärder som krävs för att kunna återstarta den med full säkerhet. Regeringen bör omgående ge direktiv till ägaren Vattenfall att inleda ett återställande.

Hindren för återstart ligger således inte i tekniken, utan i juridiken. Eftersom reaktorn har stängts ned och avanmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten får den enligt Kärntekniklagen inte tas i drift igen. Jag förordar att en process skyndsamt inleds för att ändra lagen så att den fullt fungerande reaktorn åter kan tas i drift när säkerhetskraven är uppfyllda.

En andra åtgärd är att skjuta upp den förestående, omfattande miljöprövningen av svenska vattenkraftverk. Risken är uppenbar att denna prövning kommer att medföra krav på minskad energiproduktion eller rent av avveckling av befintliga anläggningar. En energikris är ett illa valt tillfälle att minska den fossilfria, planerbara energiproduktionen i Sverige.

En tredje åtgärd är att tillvara ta den outnyttjade kraftvärmekapacitet som redan finns i södra Sverige och som motsvarar en hel kärnreaktor. Anledningen till suboptimeringen är de skatter som den S-ledda regeringen har belagt energislaget med, bland annat skatt på avfallsförbränning. Skatteverkets utvärdering visar att denna skatt inte styr mot varken minskade växthusutsläpp eller ökad materialåtervinning. Däremot har den framgångsrikt bidragit till att minska inhemsk och planerbar elproduktion i en tid då vi istället har ett kritiskt behov av att öka den. Skatten behöver slopas för att energiproduktionen ska öka.

Elpriserna spås under hösten nå aldrig tidigare sedda nivåer. Det är allvarligt. Nu måste alla möjliga insatser göras för att dämpa konsekvenserna av den aningslösa energipolitik som allt för länge fått föras i Sverige.

Anders G Johansson (M)

riksdagskandidat, Skövde

Artikeltaggar

DebattKärnkraftModeraterna