Hoppa till huvudinnehållet

”Har mycket att erbjuda våra äldre invånare”

Publicerad:
”För den som behöver äldreomsorg jobbar vi för en värdig omsorg med både valfrihet, god kvalitet och självbestämmande”, säger Theres Sahlström (M). Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik Rutan 16 juli och Lene Lorentzon 20 juli. Moderat politik har mycket att erbjuda våra äldre invånare. Krafttag för ökad trygghet, bättre energipolitik och att fler kommer i arbete är några exempel. Att förebygga ofrivillig ensamhet och främja psykisk hälsa är viktigt som helhet, men äldre kan vara särskilt utsatta. Vi jobbar i första hand för att kultur och fritidsutbud ska vara tillgängligt och attraktivt i alla åldrar. Gemenskap och att mötas över generationsgränser är viktigt.

För de som önskar har Skövde riktad verksamhet; träffpunkter, restauranger, möjlighet att äta tillsammans i vissa yttertätorter samt anhörigstöd i nationell toppklass. Volontärverksamhet bidrar med ytterligare värdefulla aktiviteter. För den som behöver äldreomsorg jobbar vi för en värdig omsorg med både valfrihet, god kvalitet och självbestämmande.

I Skövde har vi, i jämförelse med andra, god nivå på utbildad personal men det finns mer att göra. I Alliansens budget för 2023 finns det 10 miljoner till en helt ny yrkeskategori vilket är ett bra exempel på hur vi tar oss an framtidens utmaningar. Genom denna satsning kan befintliga vårdyrken renodlas, tid frigöras och verksamheten utvecklas samtidigt som arbetsmiljön förbättras. När socialdemokraterna pratar om ökad bemanning så gör vi skillnad på riktigt.

Vi jobbar också på med att hitta arbetssätt som bättre klarar balansen mellan verksamhetens behov av personal under kvällar och helger och personalens behov av återhämtning. Vi kommer berätta mer om det i början på hösten.

I Västra Götalands Regionen har vi satsat extra resurser för bättre tillgång till läkare för de mest sjuka äldre. På Skaraborgs Sjukhus har vi mobila team som erbjuder specialistvård i hemmet för de som behöver. I Skövde samverkar vi med Folktandvården för att öka personalens kunskaper om den viktiga munhälsan. Det är viktiga verksamheter för äldre som vi vill fortsätta utveckla.

Det gläder mig att Lene Lorenzon (S) tycker som Alliansen att verksamhet behöver ledas framåt med individers behov av stöd och medarbetarnas arbetsvillkor i fokus. Det är också i den andan vi har jobbat tillsammans i nämnden och ett arbetssätt som jag ser fram emot att fortsätta med i dessa och andra viktiga frågor.

Theres Sahlström

Moderaterna i Skövde

Artikeltaggar

Insändare