Hoppa till huvudinnehållet

Bristen på dricksvatten är redan kännbar på många platser

Publicerad:
Maria Ferm, Peter Sögaard och Emil Forslund konstaterar att Vättern är en av Europas bästa dricksvattentäkter.
Maria Ferm, Peter Sögaard och Emil Forslund konstaterar att Vättern är en av Europas bästa dricksvattentäkter. Foto: CHRISTINE OLSSON

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att skydda Vättern är trygghet och säkerhet. Vättern kan aldrig bli ett långsiktigt hållbart skjutmål, därför är det slöseri med skattemedel att investera i utökningar här. Försvarets verksamhet måste anpassas till att vi står inför både en klimat- och miljökris där bristen på dricksvatten redan i dag är kännbar på många platser. Skyddet av Vättern är säkerhetspolitik.

Dricksvatten är redan i dag en bristvara i världen och kommer att bli än mer dyrbart i en värld präglad av klimatförändringar. Vi måste därför skydda de vattentäkter vi har. Vättern hör till Europas bästa dricksvattentäkter och är även på många andra sätt en unik sjö. Brist på vatten och mat leder till krig och konflikter, därför är skyddet av dricksvattentäkter i allra högsta grad säkerhetspolitik.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson kampanjade i somras på Göta kanal och ville prata ”trygghet och säkerhet”. Men när han i flera tidningar fick frågan om hur partiet vill agera i de ärenden som berör försvarets utökade övningar i Vättern och markdränering av PFAS-förgiftad mark som den kommande regeringen får på sitt bord, svarade han att ”försvaret går före miljön” eller att ”man får balansera de olika intressena”.

Detta är feltänkt på så många sätt. Vi kan inte först utöka försvarsövningarna kraftigt i Vättern för att sedan, någon gång i framtiden, tänka på miljön. Då har dricksvattnet förorenats av ammunition och ekosystemen, som är en förutsättning för rent vatten, skjutits sönder. Dräneras PFAS-gifter ut i dricksvattnet lagras det i våra kroppar för resten av livet och leder till många allvarliga sjukdomar.

Försvarets verksamhet måste därför redan idag anpassas till miljö- och klimatkrisen och inte förvärra det redan allvarliga läge vi är i. Försvarsmakten har nyligen krävt att under fem år helt få slippa miljöprövning på grund av kriget i Ukraina. Detta vore inte bara ett hot mot dricksvattenförsörjningen utan riskerar också att göra Försvarsmakten en rejäl björntjänst genom att med kostsamma investeringar låsa fast övningsverksamheten på olämpliga platser.

Vättern kan aldrig bli ett långsiktigt hållbart skjutmål. I stället behöver vi tänka nytt kring övningsplatser och metoder och respektera miljölagstiftningen även i försvarsärenden.

Miljölagstiftningen är inget onödigt pynt man kan pausa hur som helst, den är själva grunden för hälsa, trygghet och säkerhet. Miljöpartiet vill därför att skyddet av Vättern blir en självklar del i den nationella säkerhetspolitiken.

Övningsfält som kom till under förra århundradet är inte automatiskt lämpliga för dagens krigföring. Omlokalisera befintliga övningsfält i Vätterns känsliga miljö till mer långsiktigt hållbara platser. Använd ny teknik och simuleringar i mycket högre grad. Skjuttunnlar på land kan samla upp ammunition. Måste man öva mot skjutmål i vatten: bygg en konstgjord bassäng på land i ett inhägnat skjutfält – inte mitt ute i Vättern.

Stoppa dräneringen av Karlsborgs flygplats och sanera omedelbart PFAS-gifterna. I stället för rättstvister om vem som ska betala notan för PFAS-gifterna, bör staten skyndsamt bekosta saneringen. Sanera Vättern från gammal ammunition, som annars fortsätter läcka gifter och utgöra fara för badande.

Det har tagit lång tid för Sverige att förstå att miljö- och klimatpolitik i allra högsta grad är säkerhetspolitik. Vi har inte råd att vänta längre. Vill vi ha säkerhet och trygghet måste dricksvattentäkter skyddas från krigsövningar.

Maria Ferm

Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (MP)

Peter Sögaard

Regionkandidat Skaraborg

Emil Forslund

Riksdagskandidat Skaraborg

Artikeltaggar

Debatt