Effekttaxan gäller bara under höglasttid

Insändare
PUBLICERAD:
Den timme då kunden använder mest el ligger till grund för effekttoppen, enligt Noona Grönlund på Skövde Energi.
Foto: Braastad, Audun
Svar till "El-ler?" (SLA, 28/9). Skövde Energis effekttaxa gäller under höglasttid, det vill säga från november till mars, vardagar mellan 06 och 22. Övrig tid är så kallad låglasttid och räknas inte in i beräkningen av effekttoppen.

Timmen som används som grundande för effekttoppen under höglasttid, är den timme då kunden använder mest el. Vilken timme det blir, påverkas helt och hållet av kunden själv och är inget som Skövde Energi kan veta i förväg. Vi rekommenderar alla våra kunder att aktivt följa sin förbrukning via Mina sidor.

Som svar till ”El-ler?” är det alltså ingen effekttopp som används i faktureringen för oktober eftersom höglasttiden, och därmed effekttaxan, börjar gälla först i november och även därefter så är det kunden själv som påverkar när man använder mest el under respektive månad. I dagsläget utgör elnätsavgiften ofta mindre än en fjärdedel av kundens totala elkostnad, som även består av kostnad för elhandel, energiskatt och mervärdesskatt.

För vidare frågor hänvisas till vår kundservice. Mer information om effekttaxan finns även på vår hemsida.

Noona Grönlund

Tf affärsområdeschef elnät, Skövde Energi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.