Hoppa till huvudinnehållet

Ingen tillit till Torbjörn Bergman och Skövdepartiet

Publicerad:
Theres Sahlström (M), gruppledare för Moderaterna i Skövde.
Theres Sahlström (M), gruppledare för Moderaterna i Skövde. Foto: Roland Svensson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med anledning av den senaste tidens reportage och insändare vill vi här ge bakgrunden till varför moderata kommunfullmäktigegruppen beslutat att inte ingå valteknisk samverkan med det nybildade Skövdepartiet.

Skövdepartiets ordförande Torbjörn Bergman var, fram tills april i år, företrädare för Moderaterna i Skövde, bland annat i kommunfullmäktige. Under den gångna mandatperioden har den moderata kommunfullmäktigegruppen och Torbjörn Bergman ibland haft skilda uppfattningar i både sakpolitiska och organisatoriska frågor. Diskussionen i den moderata kommunfullmäktigegruppen har högt i tak och medger olika åsikter, men då gruppen har diskuterat sig fram till beslut förväntas den enskilde ledamoten att respektera dessa beslut. I mars månad beslutade en bred majoritet av medlemmarna i Moderaterna i Skövde vid nomineringsstämman att inte ge Torbjörn Bergman förnyat förtroende att representera dem i kommunfullmäktige under den kommande mandatperioden.

Varje företrädare för Moderaterna skriver på en kandidatförsäkran, en överenskommelse som bland annat innebär att den som inte längre representerar partiet ska ställa sina förtroendeuppdrag till förfogande. Denna överenskommelse har Torbjörn Bergman valt att inte hedra, med motiveringen att den inte är “juridiskt bindande”. Han har vägrat avgå från det arvoderade uppdraget som ordförande i Servicenämnden - ett uppdrag han fått som förtroendevald för Moderaterna. Juridiskt bindande eller inte så är det orimligt att en person som inte längre representerar det parti som fått förtroendet att inneha uppdraget sitter kvar på posten och samtidigt representerar ett annat parti.

En valteknisk samverkan mellan Alliansen och Skövdepartiet skulle visserligen ge egen majoritet på pappret, men den överenskommelsen är lika lite “juridiskt bindande” som kandidatförsäkran. Den moderata fullmäktigegruppen saknar tillit till Torbjörn Bergmans förmåga att hedra denna typ av överenskommelser. En sådan valteknisk samverkan skulle sakna betydelse för förmågan att leda Skövde stabilt – vad är det som säger att Skövdepartiet skulle hedra överenskommelsen när uppdragen väl är fördelade?

Vi är väl medvetna om svårigheten att leda det politiska arbetet i minoritet, men efter att ha samtalat med övriga partier ser vi inte att det finns förutsättningar för någon att bilda en stabil majoritetsledning.

I sakpolitiska frågor är det Moderaternas, och Alliansens, vilja att samverka brett för att kunna forma beslut som får stöd av en majoritet i fullmäktige. Alliansen kommer, förutsatt att vi får fullmäktiges förtroende, att leda arbetet och då bjuda in samtliga partier till beredning och överläggningar i frågor som är viktiga för Skövdes utveckling. I en situation där inget block har ett tydligt eget mandat bedömer vi att kontinuerliga samtal och bred samverkan är metoden som bäst gynnar Skövde.

Moderata kommunfullmäktigegruppen

genom Theres Sahlström (gruppledare) och Martin Odenö (vice gruppledare)

Artikeltaggar

Insändare