Hoppa till huvudinnehållet

Ett forum för ungas inflytande är viktigt

Publicerad:
John Liljegren och Ellen Åberg, Sveriges ungdomsråd, debatterar med anledning av förslaget om ett ungdomsråd i Tibro kommun.
John Liljegren och Ellen Åberg, Sveriges ungdomsråd, debatterar med anledning av förslaget om ett ungdomsråd i Tibro kommun. Foto: Anita Enocksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till artikeln “Inget stöd för ungdomsråd” (SLA, 13/3). Sveriges ungdomsråd bildades 2003 av ungdomar som kände ett starkt behov av att samarbeta, och idag 20 år senare är detta fortfarande organisationens huvudfunktion.

Efter att ha läst artikeln om ungdomsråd i Tibro kommun vill Sveriges ungdomsråd belysa vikten av forum för ungas inflytande och organisering och ge vår bild av den erfarenhet vi har kontra den artikel som publicerades som lyfter en ensidig bild av hur ungdomsråd fungerar. Den rapport som artikeln har hänvisat till från myndigheten MUCF (Ungdomsråd – goda intentioner men sämre institutionell inramning) menar vi är ett tunt underlag att utgå ifrån vid beslut om ungas möjligheter till inflytande, delaktighet och organisering.

Flera referenser är utdaterade och rapporten i sin helhet behöver balanseras ut och sättas i en rimlig kontext. I rapporten menar rapportförfattarna att ungdomsengagemanget är svårt att bejaka och att ungdomsråden inte får önskad grad av inflytande i en kommunal förvaltningsmodell. Detta problemet kan inte beskyllas på den plattform som ungdomsråd kan vara för unga att hitta och kanalisera engagemang i. Detta pekar istället mot vad vi också möter i vår verksamhet, hur kommuner kan fastna i att placera ungdomsråden i en kontrollerad struktur med snävt beslutande avgränsningar i hur ungdomsråden får arbeta.

Konsekvensen av detta blir att det som faktiskt är bäst lämpat för att barn och ungas inflytande ska bli en realitet inte når hela vägen fram. Barnkonventionens artikel 12 lyder "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."

Ungdomsråd, likt elevråd och andra typer av medborgardialoger är verktyg att använda, men att enbart svara att dialog med elevråden finns, det duger inte. Elevrådets primära funktion är att verka kring frågor för elever i skolan. Inte kan Tibro kommun mena att det räcker? Det ungdomsråden gör är att skapa ett övergripande forum, som också kan verka som ett nav mellan beslutsfattare/kommun/förvaltning och andra barn och unga, och ungdomsföreningar lokalt.

Vi uppmanar Tibro kommun att se till möjligheterna som ett ungdomsråd skulle kunna tillföra för kommunens ungdomar att både hitta sitt engagemang, kanalisera sitt samhällsintresse och lära sig mer om hur dem kan påverka kommunen precis som rapporten också menar att ungdomsråden fungerar väl som lärande plattform för. Framförallt hoppas vi att Tibro kommun aktivt vill verka för att kommunens unga får stärka möjligheter att organisera sig och påverka sin kommun. Sveriges ungdomsråd sträcker åter ut sin hand att stödja kommunen i detta arbete.

John Liljegren

Verksamhetschef Sveriges ungdomsråd

Ellen Åberg

Ordförande Sveriges ungdomsråd

Artikeltaggar

Debatt