Viktiga ekosystem som utgör grunden

Publicerad:
Miljöpartiets Rebecka Le Moine och Johan Örnemar lyfter den biologiska mångfalden i sin insändare. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 22 maj var Biologiska mångfaldens dag – en dag som uppmärksammade de livsviktiga ekosystem som utgör själva grunden vårt samhälle är byggt på. Välmående ekosystem med en mångfald av djur och växter bidrar med tjänster vi ofta tar för givet. Utan insekter som pollinerar våra växter kan vi till exempel inte odla maten vi äter.

Men den biologiska mångfalden är idag hotad. Vi är på väg in i ett massutdöende av arter på en skala som vi inte sett på miljontals år. Förlusten beror dels på människans exploatering av naturområden men också på klimatförändringar, miljögifter och ohållbart nyttjande av naturresurser som fiskbestånd och skogar. Hela 80 procent av den europeiska naturen är i dåligt skick, och enbart i Sverige bedöms mer än 2200 arter vara hotade enligt rödlistan.

Vi kan fortfarande vända trenden, men det är bråttom. Tyvärr styrs Sverige nu av partier som gör raka motsatsen till det som behövs – som skär ner kraftigt på resurserna för svensk miljö- och naturvård och motarbetar EU:s politik på området.

I sommar kommer EU att besluta om en lag för att stärka den biologiska mångfalden och restaurera skadad natur i medlemsländerna. Den så kallade restaureringslagen beskrivs som det största som har hänt miljölagstiftningen på 30 år. Den svenska regeringen har systematiskt motarbetat lagförslaget, bland annat för att värna de stora skogsbolagens kortsiktiga vinstintressen. Detta hotar ekosystemen våra samhällen är beroende av – inte bara i Sverige utan i hela EU.

Miljöpartiet kräver att regeringen slutar agera bromskloss i EU och stoppar sin slakt av miljöbudgeten. Vi välkomnar restaureringslagen och vill se en hållbar och ambitiös politik som stöttar omställningen till ett mer naturvänligt skogsbruk, jordbruk och fiske. Det är inte bara ekonomiskt effektivt, det är en investering i vår egen överlevnad.

Rebecka Le Moine (MP)

Riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald

Johan Örnemar

Ordförande Miljöpartiet Tibro

Artikeltaggar

Miljö

Läs vidare