Ambassadör på glid

Publicerad:
Den amerikanske ambassadören Rahm Emanuel. Foto: Eugene Hoshiko

Detta är en ledarartikel som uttrycker Skaraborgs Allehandas politiska linje.

Inför det nyligen avslutade G7-mötet i japanska Hiroshima uttalade femton utländska ambassadörer uppmaningar eller krav på att Japan ska tillåta samkönade äktenskap. Videoklippet med sändebudens anmaningar publicerades på den amerikanske ambassadören Rahm Emanuels Twitterkonto.

”Sverige tycker att detta är mycket enkelt. Du har rätt att vara den du är. Du har rätt att älska den du älskar. I Japan, i Sverige och över hela världen”, förklarade Sveriges ambassadör i Japan Pereric Högberg i videon. Det är förvisso ett budskap många av oss med lätthet ställer sig bakom men det är ändå rimligt att prata om diplomaters utrymme att ställa personliga krav på värdlandets lagstiftning innan någon gör bort sig på riktigt.

Det går att resonera kring att ta denna sorts ställning är en faktor i att hävda sin neutralitet. I den bästa av världar skulle det inte att vara att trampa andra länder på tårna att ta ställning för mänskliga rättigheter.

Men. Ambassadörer är symboler för sitt ämbete och har som representanter för sitt land en ännu viktigare roll i att upprätthålla diplomatiska relationer mellan värdlandet och hemlandet än i att peta i värdlandets inrikespolitik. Deras ansvar ligger i att utgöra brobyggare mellan regeringar, verka för ömsesidig förståelse samt säkerställa hemlandets intressen. Här kan påpekas att de ambassadörer Japan de senaste åren skickat till Stockholm förtjänstfullt arbetat för ökad kulturell insikt och gemenskap. Sverige har i sin tur sänt en ambassadör som skriver Japan på näsan.

Det är absolut så att goda vänner ger varandra råd men då måste det vara solklart att det är hemlandets regering som tar ställning och att det då sker via rätt kanaler. Värdlandet måste veta att när ambassadören talar är det med regeringens ord på regeringens order. Det är trots allt en avsevärd skillnad mellan att som ambassadör gå in på värdlandets utrikesdepartement och framföra sitt officiella ärende än att stå utanför med en skylt.

Att på detta vis uttrycka vad som kan uppfattas som personliga åsikter underminerar rollen som hemlandets representant. Oavsett hur lovvärd saken är. Ambassadören är gäst och bör akta sig för att frångå de diplomatiska traditionerna genom att lägga sig i värdnationens inrikespolitik. Det skapar också osäkerhet om vems åsikter som egentligen förs fram. Ambassadörers uppgift är att förebygga och reda ut missförstånd. Inte att skapa sådana.

Ambassadörsrollen kräver tydlighet med vem man företräder och respekt för värdlandets suveränitet. Medan många bör uppmuntras att säga vad de tycker gäller motsatsen ambassadörer. De bör vara försiktiga med att uttala personliga åsikter och i stället fokusera på sina diplomatiska uppgifter. Nämligen genom att via korrekta kanaler på tillbörligt vis framföra den linje som bestämts av Sveriges regering samt verka för konstruktivt samarbete och ömsesidig förståelse. Det är genom att prioritera sitt diplomatiska uppdrag ambassadörer skapar en bättre värld. Inte genom att frångå dem.

Per-Ola Olsson

SNB

Artikeltaggar

EkonomiPolitik

Läs vidare