Centerpartiet måste driva på skogspolitiken

Publicerad:
Insändarskribenten menar att skogen är en viktig naturresurs. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vårt land består till 70 procent av skog. Hälften ägs av privatpersoner och resten av privata skogsbolag samt stat, kommun och kyrka i ungefär lika stor del. Skogen är en otroligt viktig naturresurs både ekonomiskt och miljömässigt.

Därför är det märkligt att vi inte har en skogspolitik värd namnet för att reglera och skydda denna viktiga resurs som håller fast koldioxid och där skyddsvärda växter och insekter trivs.

Vårt grannland Finland har beslutat att 25 procent av den statligt ägda skogen ska brukas kalhyggesfritt. Ett vägval som vi bör följa och där vi hoppas att privata skogsägare slår in på samma spår och avverkar med större respekt.

Vi behöver utveckla nya skogsbruksmetoder än de som dominerar idag och bruka skogen med mer respekt för natur och klimat, samtidigt som urskogen behöver få ett rejält skydd och de komplexa artrika miljöerna behöver identifieras och riktlinjer tas fram för skydd och ersättning.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel är en dyster läsning där det mer eller mindre slås fast att vi inte kan räkna med att nå uppsatta klimatmål gällande koldioxid. 2021 antogs en gemensam skogsstrategi inom EU för mer skog och skog med hög kvalitet. 2023 förbjuder EU försäljningen av varor som bidrar till avskogning. Vi behöver sätta fart och se över vår nuvarande skogspolitik och skydda gammelskogen.

Ett 25-procentigt kalhyggesstopp för statliga skogar är en rimlig början. Vi måste agera skyndsamt och vi måste agera tillsammans! Självklart ska Centerpartiet äga och driva frågan.

Skogsintresserad centerpartist

Artikeltaggar

Djur och naturPolitik

Läs vidare