Hoppa till huvudinnehållet

Problemet med förnybar elproduktion

Publicerad:
Vattenkraftverket Laforsen utanför Kårböle i Hälsingland. Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Just nu har vi haft en längre period med mycket låga elpriser i vår del av Sverige. Det beror främst på soligt och blåsigt väder samtidigt som vårfloden gör att vattenkraften levererar mycket el i norr. Elproduktionen är så stor i Sverige att kärnkraftverken minskar sin produktion då den inte längre är lönsam.

En bra värld helt enkelt med en god tillgänglighet av förnybart producerad el. Så vad är problemet med mer förnybart producerad vindkraft egentligen? I debatten framförs det att de väderberoende produktionsanläggningarna bara kan leverera el när vädret tillåter. Så är det, skulle det vara svag vind och nivån i vattenmagasin låg och mulet under en längre period skulle Sverige vara beroende av import av el från våra grannländer. Historiskt är det elen från norsk vattenkraft som har importerats när brist sker i Sverige. På svenska kraftnäts hemsida, Kontrollrummet | Svenska kraftnät (svk.se), kan import och export följas på daglig basis. Idag den 29 maj till exempel exporterade vi cirka 2450 MW el till våra grannländer. Fördelningen mellan de olika kraftslagen var cirka 20 procent kärnkraft, och cirka 80 procent vind, sol och vattenkraft.

Det här är ju produktionsanläggningar som redan är byggda. Hur ser det då ut med den framtida produktionen av el i landet. Vattenkraften är utbyggd så långt det går. Kvar att bygga ut är vind-, sol- och kärnkraft. Alla har sina nackdelar. Ett sätt att jämföra dem på är vilket pris måste elen ha för att de olika anläggningarna ska vara lönsamma.

Här finns flera utredningar gjorda och entydigt är att landbaserad vindkraft är det kraftslag som ger lägst kostnad på elen och dyrast är kärnkraften. Det är till och med så att bedömningen är att ingen ny kärnkraft kan byggas utan massivt stöd från skattemedel.

Vad är då nackdelen med en utbyggd förnyelsebar elproduktion – antagligen den vi just ser nu – att elen blir väldigt billig när det finns ett överskott av väderberoende elproduktion. Ny kärnkraft är svår att få lönsam under sådana betingelser – kan det vara kärnkraftförespråkarnas främsta argument att minska nyetableringen av förnyelsebar elproduktion då den ger för billig el?

Mikael Franzen

Miljöpartiet de gröna Skövde

Peter Sögaard

Miljöpartiet de gröna Skövde

Artikeltaggar

MiljöSamhälle