Hoppa till huvudinnehållet

Fack inte vilken förening som helst

Publicerad:
Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd i ett mål där Transportarbetarförbundet hade uteslutit en av sina medlemmar.
Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd i ett mål där Transportarbetarförbundet hade uteslutit en av sina medlemmar. Foto: Magnus Andersson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Skaraborgs Allehandas politiska linje.

Nu står det slutgiltigt klart att fackförbund inte får utesluta medlemmar på politisk grund.

Det är välkommet att fackens skyldigheter slås fast i domstol, men de bör även kodifieras i lag.

Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd i ett mål där Transportarbetarförbundet hade uteslutit en av sina medlemmar, lastbilschauffören Mats Fredlund, på grund av hans politiska engagemang i Sverigedemokraterna. Skälet till uteslutningen var att Fredlund år 2018 valdes in i Kiruna kommunfullmäktige för SD. Transports förbundsstyrelse menade att förtroendeuppdraget stred mot fackförbundets stadga om att verka för ”alla människors lika värde”.

Fredlund å sin sida menade att uteslutningen stred både mot fackförbundets stadgar och mot hans grundlagsskyddade föreningsfrihet, och stämde Transport. Stockholms tingsrätt dömde till Fredlunds fördel 2021, men Transport överklagade till Svea hovrätt som i december bekräftade tingsrättens avgörande. Då HD nu beslutat att inte pröva målet har Mats Fredlund slutligen vunnit.

Transport är föga förvånande missnöjt. Till medlemstidningen Transportarbetaren säger sekreterare Lars Mikaelsson att ”domen kränker våra medlemmars föreningsfrihet”. Förbundet har hela tiden menat att det borde ha full diskretion i medlemsärenden. För en vanlig ideell förening vore det självklart. Men fackförbund är inte vilka föreningar som helst.

Som Svea hovrätt konstaterade har fackmedlemskap en så stor ekonomisk och praktisk betydelse för enskilda, att det juridiskt bör betraktas som ett avtal och därför kan prövas i domstol. Reglerna för uteslutning måste av samma skäl vara tydliga och förutsägbara för medlemmarna. Att SD-engagemang skulle strida mot alla människors lika värde är långt ifrån en sådan uppenbar tolkning.

Utfallet är glädjande, men lämnar ändå en risk för framtiden. Hovrätten prövade nämligen aldrig frågan om uteslutning bröt mot föreningsfriheten, eftersom fallet avgjordes på stadgetolkningen. Det innebär att Transport kan komma runt domen genom att uttryckligen förbjuda SD-engagemang i sin stadga. Det bör inte tillåtas.

När domstolarna nu har fastslagit att fackförbund har en särställning på arbetsmarknaden, bör dessas skyldigheter mot medlemmarna även regleras i lag. Fackförbunden har ställning som part på arbetsmarknaden. Det ger dem stort inflytande, inte minst makt vid löneförhandlingar och genom att nominera domare i Arbetsdomstolen. Viktigast är dock tryggheten som fackmedlemskap ger enskilda arbetstagare genom hjälp och stöd, inte minst vid hot om uppsägning.

Arbetare ska inte hindras från att driva på för sina och kollegornas intressen i facket på grund av politiska engagemang på fritiden. Framför allt ska ingen arbetstagare behöva välja mellan det och arbetstrygghet.

Daniel Åkerman/SNB

Artikeltaggar

ArbetsdomstolenBrott, lag och rättDaniel ÅkermanDomarDomstolarKirunaStockholms tingsrättSvea hovrättSverigedemokraternaTransportÖverklaganden