Hoppa till huvudinnehållet

Utökat tillstånd för Swerock: ”Kan utvinna det material som behövs för att försörja närområdet”

Publicerad:
I en dom har mark- och miljödomstolen meddelat att man beviljar Swercok tillstånd att bedriva fortsatt och utökad bergtäktverksamhet och återvinningsverksamhet i Borgehall norr om Skövde.
I en dom har mark- och miljödomstolen meddelat att man beviljar Swercok tillstånd att bedriva fortsatt och utökad bergtäktverksamhet och återvinningsverksamhet i Borgehall norr om Skövde. Foto: Swerock

Swerock AB har efter en dom i mark- och miljödomstolen fått utökat tillstånd för bergtäkten Borgehall norr om Skövde. ”Det ger oss möjlighet att bland annat utvinna det material som behövs för att försörja Skövde och närområdet med sten till vägar, skolor och andra projekt” säger regionchefen Catherine Sollerman.

Swerock AB ansökte sommaren 2022 hos mark- och miljödomstolen om utökat tillstånd för bergtäkten Borgehall som ligger utmed riksväg 26, cirka en och en halv mil norr om Skövde.

Det gamla tillståndet tillät att maximalt 250 000 ton berg bröts årligen. Företaget jobbar även med återvinning, som bland annat omfattar lagring och sortering av avfallsmaterial som kan återanvändas i bygg- och anläggningsprojekt eller energiåtervinnas.

Ökad efterfrågan

Men företaget ville utöka täkten och i ansökan framgick att man ville få tillstånd för 25 år, därefter har man bedömt att det inte finns möjlighet till en fortsättning. Efter avslutad täktverksamhet avser företaget att ansöka om tillstånd för deponi och återfylla den utbrutna täkten.

Swerock ville att verksamheten skulle omfatta totalt 6 000 000 ton berg. Uttaget under ett normalår skulle enligt uppgifter i ansökan kunna uppgå till 300 000 ton, under enstaka år med stor efterfrågan skulle det till och med kunna handla om 500 000 ton. Återvinningen ville man utöka från 75 000 ton till 100 000 ton. Bolaget upplever en ökad efterfrågan på återvunna produkter på den lokala marknaden, framgick av ansökan.

Swerock ansöker om att få bryta mer berg – skadade brunnar ska ersättas

Får utöka

Området skulle vid en utökning av verksamheten växa något, men framför allt ville företaget gå på djupet, man sökte tillstånd för att sänka bottenplattan ytterligare 15 meter.

I en dom har mark- och miljödomstolen meddelat att man beviljar Swercok tillstånd att bedriva fortsatt och utökad bergtäktverksamhet och återvinningsverksamhet.

– Tillståndet från mark- och miljödomstolen ger oss nu möjlighet att fortsättningsvis utvinna det material som behövs för att försörja Skövde och närområdet med sten till vägar, skolor och andra projekt. Vi kan också ta emot material, sortera, kvalitetssäkra och förse samhället med cirkulärt material, vilket är en viktig del i vår roll som närproducerade samhällsbyggare, säger Catherine Sollerman, regionchef Swerock, i ett mejlsvar till SLA.

Tillstånd för täkt- och vattenverksamhet medges under 25 år och för återvinningsverksamhet under 30 år, framgår av mark- och miljödomstolens dom.
Tillstånd för täkt- och vattenverksamhet medges under 25 år och för återvinningsverksamhet under 30 år, framgår av mark- och miljödomstolens dom. Foto: Anna Warner/arkiv

Många villkor

Tillstånd för täkt- och vattenverksamhet medges under 25 år och för återvinningsverksamhet under 30 år. Tillståndet omfattar bland annat att Swerock, precis som man ansökte om, får bedriva fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet innefattande ett maximalt årligt uttag av 500 000 ton berg och 15 000 ton morän samt ett totalt uttag av 6 000 000 ton berg och 270 000 ton morän och att man får föra in och återvinna maximalt 100 000 ton externt icke-farligt avfall per år.

"Jag har full respekt för deras oro”

En lång rad villkor måste uppfyllas, det handlar bland annat om bortledning av vatten från återvinningsområdet och hur det ska hanteras innan det släpps ut. Innehållet av föroreningar i utgående behandlat vatten får inte överstiga angivna värden.

Andra villkor rör att verksamheten ska bedrivas så att olägenheter till följd av lukt, damning och nedskräpning undviks, villkoren handlar även om hur flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras och att det ska finnas ett tydligt tillvägagångssätt för hur massor hanteras som riskerar att innehålla invasiva arter.

Andra villkor är att buller och markvibrationer inte får överstiga angivna nivåer och att all sprängning ska föregås av en tydligt hörbar signal.

Oro för dricksvattnet vid utökad täkt

”Är nöjda”

Flera närboende hade synpunkter på företagets ansökan och hur verksamheten bedrevs och uttryckte också oro för en utökning, detta framgick av yttranden till domstolen. Men ingen har överklagat domen från mark- och miljödomstolen, den har nu vunnit laga kraft.

– Swerock är nöjda med domen och med de dialoger vi haft med närboende och berörda myndigheter, säger Catherine Sollerman.

Artikeltaggar

ÅtervinningAvfallMiljöÖverklagandenPeabSamhälleSkövdeTillstånd

Så här jobbar SLA med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.