Hoppa till huvudinnehållet

Larmen: Förälderns desperata brev, personal verkade påtänd och barn ringde IVO

Publicerad:
Sedan 2015 och fram till idag har Inspektionen för vård och omsorg mottagit en rad upplysningar om Kulabodan  från såväl föräldrar som anställda och boende barn.
Sedan 2015 och fram till idag har Inspektionen för vård och omsorg mottagit en rad upplysningar om Kulabodan från såväl föräldrar som anställda och boende barn.

Under flera år har Inspektionen för vård och omsorg fått indikationer på att något inte står rätt till på Kulabodan behandlingshem. SLA har gått igenom brev och telefonsamtal till IVO:s upplysningstjänst, liksom tillsynsmyndighetens beslut och såväl personal som barn och föräldrar vittnar om olägenheter.

”Min dotter är placerad enligt LVU på Kulabodan behandlingshem […] Något som ofta dyker upp [i samtal med mig red.anm] är att hon beskriver hur manlig personal obefogat är direkt otrevliga, provokativa, ”passivt aggressiva”, våldsamma, hårdhänta, gör nedläggningar där de placerar sin kroppstyngd över hennes bröstkorg så hon får svårt att andas, fasthållningar inne i bostadsrummet trots att hon inte uppvisat aggressivt beteende innan. Det har även vid två tillfällen hänt att en annan ungdom boendes där har misshandlat henne så grovt att hon fått skador. […] Vid båda tillfällena befann sig flera i personalen i samma rum men ingrep inte innan det gick så långt att *** skadades.”

Orden tillhör en förälder som för ett par år sedan vände sig till Inspektionen för vård och omsorg och berättade att en ur Kulabodans ledning hållit fast och tryckt upp dottern mot en vägg. Otryggheten ska ha fått dottern att flera gånger söka kontakt med BRIS och en stödlinje som uppmanat henne att ringa 112 för kontakt med psykiatrins mobila akutteam.

”En ambulans kom och pratade med *** utanför behandlingshemmets område. I samband med det kom [en i ledningen] och slet tag i *** i armen, försökte återigen hålla fast henne genom att luta sig med armbågen i bröstet. När det här hände reagerade ambulanspersonal och ska enligt *** ha sagt till [personen i ledningen] att hen ”kan bli polisanmäld för det där”. [Hen] ska då […] kastat in henne i en bil och hållit fast henne i armen under hela resan tillbaka till behandlingshemmet.”

2015 kritiseras HVB-hemmet för deras kontroll av registerutdrag från polisen. En av de vars registerutdrag ”inte hittats” och som tidigare jobbat på Kulabodan, var vid tiden misstänkt för ett allvarligt brott på ett annat HVB-hem.
2015 kritiseras HVB-hemmet för deras kontroll av registerutdrag från polisen. En av de vars registerutdrag ”inte hittats” och som tidigare jobbat på Kulabodan, var vid tiden misstänkt för ett allvarligt brott på ett annat HVB-hem. Foto: Josefine Hektor

Föräldern polisanmäler händelsen då läkarjouren konstaterar att dottern förutom blåmärken och rivmärken stukat handleden.

”Jag har tidigare pratat med [en annan i ledningen] angående just nedläggningar och att det läggs tryck över bröstkorgen men känner att det är så många händelser och nu så pass allvarligt när [en i ledningen] misshandlat mitt barn att jag behöver uppmärksamma IVO på vad som händer där. Jag ställer mig även frågande till att jag ALDRIG har kontaktats av varken läkare inom sjukvården, BUP, behandlingshemmet eller socialtjänsten vid det stora antal tillfällen som min dotter varit i kontakt med sjukvården på grund av misshandel, vårdats inom slutenvård på BUP under vårdintyg eller avvikit från behandlingshemmet.”

Förälderns brev är långt ifrån det enda larmet som nått IVO. Vi begär ut handlingar kopplat till Kulabodans behandlingshem från 2015 fram till idag.

Juli 2023

IVO får ett anonymt tips om att nattpersonal säger att ledningen gett dem tillåtelse att sova stora delar av nätterna då de är i tjänst – trots att socialtjänsten betalar för vaken personal.

Vidare menar upplysaren att ”fåtal i personalgruppen har formell och adekvat utbildning”, att boende mutas med glass och popcorn för att gå in på sina rum vid läggning och skriver;

”Personal [...] använder sig av särskilda befogenheter i linje med vad som finns lagstadgat inom SiS. Flertalet personal tror att det är ok på HVB. Att med våld hindra avvikningar är också sanktionerat av ledningen. Detta har uttalats av representanter ur ledningen under personalmöte.”

IVO får även ytterligare ett anonymt tips som handlar om att personal mutar barn med sötsaker.

2018 framkommer de i samtal med två inskrivna barn att de ibland blir rädda och inte känner sig trygga på Kulabodan.
2018 framkommer de i samtal med två inskrivna barn att de ibland blir rädda och inte känner sig trygga på Kulabodan. Foto: Ida Myrin

September 2022

Förälder skriver i ett klagomål till IVO att personal inte stoppar hennes barn när det springer ut på motorvägen eller järnvägsspåret;

”De har ingen handlingsplan för min *** utan det har jag fått försöka fixa, så de säger att den ska vara klar på onsdag. Vad ska jag göra? […] Jag är jätteorolig att min *** ej kommer att klara detta.”

Februari 2022

En ungdom som bor på Kulabodan kontaktar IVO och berättar att hon blivit misshandlad av andra boende; ”På detta ”behandlingshem” blir jag psykiskt misshandlad av personal. Föreståndaren har stukat min handled. Kom undan med de. Polisen tyckte att det var rimligt.”

December 2021

IVO avslutar en större tillsyn utan att uppmärksamma brister. Ett barn uppger dock att ”personalomsättningen varit jobbig och att det förekommit felagerande från personalens sida”. Ledningen bekräftar att det råder stor personalomsättning och uppger att ”en personal som varit verbalt kränkande mot ett barn inte arbetar kvar.”

Intervjuad personal säger till IVO att det ”aldrig förekommit att personal brukat våld mot barnen eller använt sig av så kallade nedläggningar”.

I februari 2021 berättar ett barn för IVO att personal brottar ner barn och vrider armarna på barnen så att det gör ont.
I februari 2021 berättar ett barn för IVO att personal brottar ner barn och vrider armarna på barnen så att det gör ont. Foto: Josefine Hektor

November 2021

En anställd på Kulabodan ringer IVO och berättar att en i personalen verkar påtänd under arbetstid ”men ledningen gör ingenting”. Uppgiftslämnaren menar att ungdomarna också reagerat på att något är ”väldigt fel” och att flera anställda har tagit upp detta med ledningen utan att de reagerat;

”Ledningen har en slapp hållning generellt och vill inte skapa strukturer för ungdomarna […] medan andra ungdomar inte alls får sina behov tillgodosedda. […] Personal är rädda för att gå till jobbet och det utvecklas en kultur som sänder fel signaler till barnen.”

Februari 2021

IVO hittar inga brister under sin tillsyn, men bedömer det ”utrett att personalen i någon utsträckning agerat med fysiska handgripligheter”. Ett barn berättar att personal brottar ner barn och vrider armarna på barnen så att det gör ont om de är aggressiva eller hotar någon. Ett annat barn säger att personalen utsätter barnen för våld och kränkningar, att personal slänger in barn på sina rum och håller för dörren så att barnet inte kan komma ut.

Kulabodans ledning menar att det inte förekommer några otillåtna begränsningsåtgärder så som barnen berättar för IVO. Däremot använder personalen ett ”mjukt bemötande” som kan innebära att ”personalen håller armkrok med barnet, backar litegrann eller står kvar” om barnen slåss. Kulabodan menar att det inte är ovanligt att barnet skriker ”släpp mig” i affekt och att personalen får säga ”jag håller inte i dig utan du håller fast mig” till barnet då de ”inte är medvetna om att de själva håller i personalen”.

Det framgår också att det råder en hög personalomsättning då ”nyanställda har slutat ganska direkt när de uppfattat vilka svårigheter barnen har”.

I februari 2022 kontaktar en ungdom som bor på Kulabodan IVO och säger sig bli ”psykiskt misshandlad av personal”. (Genrebild.)
I februari 2022 kontaktar en ungdom som bor på Kulabodan IVO och säger sig bli ”psykiskt misshandlad av personal”. (Genrebild.) Foto: Jessica Gow/TT

September 2018

En behandlingsassistent som arbetar på Kulabodan ringer IVO och berättar att ”det är bråk och slagsmål varje dag. De kastar knivar och bestick och slåss. Personalen vågar inte gå emellan. Tycker att hemmet tar emot för svåra klienter, men chef vill inte ändra på något. Ungdomarna är rädda för varandra och vill att personalen ska skydda dem. Många personal slutar eller är sjukskrivna då de är rädda för att gå till jobbet.”

November 2018

IVO riktar kritik mot Kulabodan för att inte hanterat en vårdnadshavares begäran om att få ta del av journaler och andra handlingar avseende sitt barn. Vårdnadshavaren säger att hen bad om dem för över ett år sedan, men att HVB-hemmet ”inte ville lämna ut handlingarna” utan lovade att lämna över frågan till IVO. Kulabodan skickade dock aldrig vidare ärendet till IVO.

Vårdnadshavaren skriver även att hens barn ”har blivit mycket illa behandlad på Kulabodan” och menar att barnet nekas kristerapi trots att barnet varit med om en traumatisk händelse.

Av samtal med två inskrivna barn framgår det att de ibland blir rädda och inte känner sig trygga, men IVO skriver i sitt beslut att Kulabodan vidtagit åtgärder för att komma till rätta med den ”turbulenta” situationen.

2018 får Kulabodan kritik av IVO då en vårdnadshavaren begärt ut sitt barns handlingar för över ett år sedan, men menar att HVB-hemmet ”inte ville lämna ut handlingarna”.
2018 får Kulabodan kritik av IVO då en vårdnadshavaren begärt ut sitt barns handlingar för över ett år sedan, men menar att HVB-hemmet ”inte ville lämna ut handlingarna”. Foto: Josefine Hektor

Juni 2015

IVO kritiserar Kulabodan för bristande dokumentation. Vilka mål som finns för insatsen och vilken bedömning nämnden gjort för den enskildes behov saknas för ett barn.

HVB-hemmet kritiseras även för deras kontroll av registerutdrag från polisen. Av 30 anställda har det endast begärts ut för fyra personer innan anställning (tio personer anställdes innan lagstiftningen trädde i kraft). Övriga registerutdrag har inhämtats i efterhand eller kunde inte hittas när IVO bad om dem, trots att de enligt IVO ska förvaras i en pärm hos kanslisten.

En av de vars registerutdrag ”inte hittats” och som tidigare jobbat på Kulabodan, var vid tiden misstänkt för ett allvarligt brott på ett annat HVB-hem.

Läs mer i vår granskning om HVB-hemmet Kulabodan:

Personal hävdar att HVB-hemmet ljuger för IVO: ”Våldet har eskalerat”Larmen: Förälderns desperata brev, personal verkade påtänd och barn ringde IVOHVB-hemmets personal övade i Judoklubbens lokalerIVO granskar Kulabodan: ”Jurister och inspektörer jobbar med tillsynen””Arbetsmiljöverket verkar inte ha fått in en enda avvikelserapport”

Artikeltaggar

BrisGranskningen av KulabodanHotInspektionerIvoOmsorgVårdVård och omsorg

Så här jobbar SLA med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.