Hoppa till huvudinnehållet

Nu tar vi krafttag för konsumenter

Publicerad:
Regeringen och Sverigedemokraterna vill stärka Allmänna reklamationsnämnden.
Regeringen och Sverigedemokraterna vill stärka Allmänna reklamationsnämnden. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu vill regeringen öka tillgängligheten för konsumenter att få sina tvister prövade snabbt och effektivt, i stället för att fastna i långa handläggningstider. Detta genom att tillföra medel till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att stärka myndigheten.

Precis som många andra länder i vår omvärld befinner sig Sverige just nu i en ekonomiskt svår tid. Inflationen påverkar många delar av samhället och många konsumenter drabbas hårt.

Tidöpartierna vill driva en konsumentpolitik som upprätthåller balanserade och tydliga regler utan att försämra förutsättningarna för seriösa näringsidkare genom omotiverat långtgående och svårtolkade lagar som i värsta fall mest medför dyr administration. En viktig del i konsumentskyddet är att konsumenter kan få en tvist prövad inom rimlig tid.

Under perioden 2014-2022 har konsumenters anmälningar mer än fördubblats. Sedan flera år tillbaka inkommer flest anmälningar på områdena motor – inklusive bilar – hem och bostad, samt resor. Det är produkter och tjänster som de allra flesta svenskar någon gång köper. Då förväntar sig konsumenter att företaget agerar seriöst, vilket majoriteten också gör – men inte alla.

Mellan år 2021 och 2022 har det också skett en ökning av andra typer av anmälningar. Anmälningar om bankbedrägerier, leasingavgifter och elkostnader ökade allra mest. Detta visar på en ny typ av utsatthet som allt fler svenskar befinner sig i. Exempelvis är äldre den grupp som anmält flest bankärenden. Tyvärr tyder detta också på att bedragare ofta riktar sig mot just äldre.

Situationen visar på ett behov av att förbättra konsumenters möjligheter att få sina tvister prövade och att på så sätt stärka konsumentskyddet. I tider av ekonomisk oro där många tvingas vända på varje krona är det desto viktigare att konsumenter inte får vänta orimligt länge med att faktiskt få sin tvist prövad. Det kan handla om stora summor pengar för enskilda personer som många inte har råd med att få tillbaka alldeles för sent.

Därför vill regeringen att resurserna till ARN stärks år 2024 och framåt. Att myndighetens anslag stärks är helt nödvändigt.

Ett problem för ARN är att en tredjedel av de ärenden som skickas in till myndigheten avvisas idag, främst för att anmälaren inte inkommer med kompletteringar när dessa efterfrågas.

Därför föreslår regeringen att det införs en låg avgift för att anmäla ett ärende till ARN. Då förväntas de som gör en anmälan till ARN också vara angelägna att komplettera sitt ärende så att det kan prövas i sak. Därmed bedöms handläggningstiderna också minska.

Precis som svenska hushåll behöver prioritera sina resurser behöver även reformer i statens budget prioriteras. Därför föreslås tillskottet till ARN finansieras genom att anslaget för statsbidrag till konsumentorganisationer successivt avvecklas.

Regeringen vill driva en konsumentpolitik som främjar ett starkt konsumentskydd och låg administration för företag. Nu agerar regeringen för att alla medborgare ska kunna få sin tvist prövad, snabbare och smidigare.

Erik Slottner (KD), civilminister

Mikael Eskilandersson (SD)

David Josefsson (M)

Jakob Olofsgård (L)

Larry Söder (KD)

Artikeltaggar

AnmälningarDavid JosefssonErik SlottnerJakob OlofsgårdKonsumentKristdemokraternaLarry SöderLiberalernaMikael EskilanderssonModeraternaPolitikSverigedemokraternaTvister