Hoppa till huvudinnehållet

Vår vardag påverkas av de kraftiga ovädren

Publicerad:
Översvämmad åkermark.
Översvämmad åkermark. Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De allt varmare somrarnas energi ackumuleras i allt varmare hav och sjöar vilka i sin tur påverkar vårt lokala väder. De varmare vattnen ger ett mildare klimat men kopplingen till kraftiga oväder som stormar, skyfall och snöstormar är tydlig.

De kraftiga ovädren påverkar vår vardag. Vägar och järnvägar spolas bort, källare vattenfylls, skog stormfälles, grödor går inte att skörda – ja listan kan göras lång. Samtidigt lyfter försäkringsbolagen att de kommer att höja premien för de identifierade riskområdena eller i värsta fall inte kommer att erbjuda en försäkringslösning. Kostnaderna för att reparera infrastrukturen tränger undan andra nödvändiga investeringar. Och som jag tidigare skrivit om kommer ett krav från försäkringsbolagen mot kommunerna att ersätta deras utlägg för försäkringsskadorna om infrastrukturen är ålderstigen och underdimensionerad.

De allt varmare haven är en tydlig indikator på den globala uppvärmningen. Uppvärmningen har ökat stadigt sedan 1958 då mätningarna startade och accelererat sedan 1990-talet för att de senaste åren satt rekord på rekord. Den ackumulerade värmen som finns i världshaven idag kommer att öka i mer än trehundra år och sedan sakta minska i många hundra år efter det. Det är så klart bara en teoretisk beräkning då tidpunkten förutsätter att vi redan idag skulle ha slutat att släppa ut växthusgaser och så är det ju inte.

I stället vet vi att Sveriges regering har som plan att öka uppvärmningen. Eller som deras samarbetsparti påstår att uppvärmningen av planeten inte har hänt eller om det hänt så i alla fall beror klimatförändringarna inte på just de utsläpp som Sverige bidrar med utan andras utsläpp påverkar mer. Just därför behöver inte vi i Sverige bry oss.

I höstbudgeten saknas satsningar som har till att värna landet mot det mest reella hotet av dem alla. Hotet som vi redan idag drabbas av och som orsakar enorma kostnader och riskerar både människors hälsa och liv görs ingenting för att motverka. Besluten som tagits i riksdagen kommer att förvärra klimatkrisen och förlänga den tid med vilka vi och kommande generationer lever under hotet av extrema oväder skapade av våra utsläpp av växthusgaser.

Att inte de styrande i regeringen kan eller vill lösa problemet är tydligt. Det betyder inte att vi själva inte kan göra något. Så trots oviljan från regeringen hoppas jag att vi som förstår vad fortsatta utsläpp av växthusgaser gör vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet.

Det allvarliga klimathotet är orsaken till att vi i Miljöpartiet har lagt en rad motioner under våren i fullmäktige i Skövde för att belysa och möjliggöra för vår kommun att bidra med det som Skövde kan för att minska vår klimatpåverkan.

Peter Sögaard

Miljöpartiet de gröna Skövde

Artikeltaggar

MiljöMiljöpartietOväderPolitikSkövdeUtsläppVäder