Hoppa till huvudinnehållet

Visdom och livserfarenhet på äldreboendet

Publicerad:
Reporter Karin Långström
Karin Långström
redaktion@sla.se

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Bland det roligaste jag vet är att gå ner till byns äldreboende. Här finns medmänniskor med erfarenheter från alla samhällets sektorer, människor som brukat jord och skog, varit näringsidkare eller stöttepelare inom vård och omsorg. Hundratals år av livserfarenhet, visdom och klokskaper och det är en fröjd att få höra dem berätta om hur det var förr och hur det är nu.

Varannan måndag är det andakt och vi ställer i ordning. Kyrkvärdarna och personalen hjälps åt att samla ihop den färgstarka skaran, vi tänder ljusen och klinkar igång pianot.

Sången och musikens betydelse i människors liv kan inte nog betonas. Sångerna tar fram minnen från förr och hjälper till att skapa trygghet, tröst och mening. När vi frågar om önskepsalmer är det alltid ett par kära psalmer som kommer upp. Och hur dagsformen än är, eller om personen ifråga hittar hem till sitt rum eller inte; nog finns det tydliga spår av sångtexter i hjärnans outgrundliga vindlingar, vers efter vers ur psalmboken eller Segertoner och jag står där förstummad varje gång.

Själv kan jag ett antal av de vanligaste psalmerna utantill, och några av dem har jag lärt mig i skolan eftersom vi hade en traditionell klassiskt fröken i lågstadiet som höll morgonbönens fana högt med tramporgel och Din klara sol. Med kraft och mod och nyfött hopp genomlevdes sedan skoltiden med en hel del inlärning utantill.

Bland dagens pedagoger har denna inlärningsmetod nog dåligt rykte. Idag ska elevernas kunskaper knytas till vardagssituationer på ett annat sätt, tror jag. Att kunna multiplikationstabellen kan upplevas som obegripligt medan det naturligtvis är praktiskt att kunna överslagsräkning när man står i kassan i mataffären. För dagens ungdomar är det kanske viktigare att förstå demokratins grundvalar än att kunna Sveriges kungar och drottningar i kronologiskt ordning. Men nog har det varit bra att ha lärt sig rabbla de oregelbundna engelska verben och vid mötet med tyska vänner kan det briljeras med uppläsning av tyska prepositioner. Vilka det nu var som styr dativ respektive ackusativ är hos mig glömt sedan länge, men tyskan och viss allmänbildning sitter kvar och gitarren stäms enligt devisen "En halv groda dansar aldrig ensam".

Med respekt för de medmänniskor som har traumatiska minnen av skoltiden och som upplevde psalmernas inlärning som meningslöst rabblande, vill jag ändå lyfta fram att det finns många människor som funnit sinnesro i de gamla textraderna, inte minst när vi kommer i utmanande situationer då varken böcker eller internet finns till hands. Meningsfulla dikter och sentenser finns för alla slags andliga eller idémässiga inriktningar och kan vara till godo och till hjälp.

Idag får barnen höra några av våra vanligaste psalmer eftersom de ingår i vårt klingande kulturarv. Formellt heter det i läroplanen att de tolkar religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i estetiska uttryck, och det var väl ungefär det vi gjorde med fröken och hennes tramporgel.


Hiss: Kunskaper och visdom

Diss: Krig och elände

Artikeltaggar

MusikOmsorgSångVårdVård och omsorg