Hoppa till huvudinnehållet

Tidig och rätt behandling viktigt för reumatiker

Publicerad:
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet. Foto: JALLE FOTOGRAF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

När de biologiska läkemedlen kom för över tjugo år sedan var glädjen stor bland många reumatiker. Äntligen fanns det mediciner som bet på sjukdomen ordentligt, en stor andel patienter blev avsevärt friskare och kunde börja arbeta och leva ett vanligt liv.

Nu tyder nya rön på att behandlingsriktlinjerna för ledgångsreumatism/reumatoid artrit (RA) kan behöva ändras, så att människor med nydiagnostiserad RA får biologiska läkemedel direkt. I nuläget är den inledande standardbehandlingen ett konventionellt och billigare läkemedel som ofta kombineras med inflammationsdämpande kortison.

Reumatikerförbundet är alltid angeläget om att nya rön ska implementeras snabbt och att människor med reumatiska sjukdomar får hjälp och rätt behandling så fort det bara går. Att dämpa sjukdomsaktiviteten tidigt är nämligen viktigt för att förhindra ledförstörelse, bevara funktionsförmågan och behålla en så god hälsa som möjligt.

Det finns riktlinjer och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för personer med kroniska sjukdomar, men ändå får de ofta vänta på vård. Reumatikerförbundet vill att primärvården genom ökade resurser och rätt kompetens snabbt ska kunna slussa de personer som har behov till specialistvård. Men i takt med att diagnos- och behandlingsmöjligheterna har ökat de senaste åren har behovet av fler reumatologer vuxit. I dag kan det ta lång tid att få komma till reumatolog för utredning, på många ställen i landet.

Reumatikerförbundet menar att varje region behöver ta fram en plan för vård av kroniskt sjuka. Den behöver bland annat omfatta öronmärkta pengar för att ta fram tillräckligt många utbildningsplatser för specialistläkare, specialistsjuksköterskor och fysioterapeuter. Det gäller vården för våra egna medlemmar, men också vården för många andra med kronisk sjukdom.

Även de som redan har fått vård saknar ibland en fungerande behandling. Cirka en tredjedel av de patienter som ordineras biologiska läkemedel får inte tillräcklig effekt av medicinen. För dessa behövs andra behandlingsalternativ, som exempelvis träning i varmvattenbassäng eller rehabilitering i varmt klimat. Bassängträningen är dock hotad i många kommuner på grund av omfattande renoveringsbehov. Och antalet regioner som i dag beviljar klimatvård är ytterst få.

För att fler människor med reumatisk sjukdom ska kunna leva ett så gott liv som möjligt vill Reumatikerförbundet:

– Att primärvården ska ha kompetens och möjlighet att snabbt slussa personer som behöver det vidare till specialistvård.

– Att varje region tar fram en plan för kroniskt sjuka som bland annat omfattar tillräckligt många utbildningsplatser för specialistläkare, specialistsjuksköterskor och fysioterapeuter.

– Att det ska finnas en palett av behandlingsalternativ för människor med kronisk sjukdom.

Lotta Håkansson

Förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Artikeltaggar

LäkemedelLotta HåkanssonMedicinReumatikerförbundetRiksarkivetSjukdomVårdVård och omsorg