Hoppa till huvudinnehållet

Stenbron är lämpligaste platsen för ställplats

Publicerad:
Tibro kommun svarar apropå eventuell ställplats vid stenbron i Tibro.
Tibro kommun svarar apropå eventuell ställplats vid stenbron i Tibro. Foto: Jesper Sydhagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till ”Georg” (SLA, 1/11) angående ställplatser i Tibro. Med anledning av insändare, inkomna synpunkter och artiklar vill vi här klara ut några fakta kring frågan om eventuella ställplatser i Tibro.

Ett medborgarförslag om att anlägga ställplatser/parkeringar för husbilar inkom till kommunen under 2021. Förslagsställarna skrev att kommunen, genom att anlägga ställplatser/parkeringar för husbilar, kan göra det möjligt för turister och besökande till fritidsanläggningar med mera att kunna stanna och upptäcka vår fina kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2021 om att bifalla medborgarförslaget om ställplats/parkering för husbilar i Tibro kommun och att kostnaden för projektet finansieras genom post om 500 000 kronor i 2022 års investeringsbudget. En projektgrupp skapades för samråd av lämplig placering av ställplatserna.

Tystnad från politikerna om ställplats

Projektgruppen landade till slut i linje med förslagsställaren till medborgarförslaget att en placering av ställplatsen i närheten av stenbron vore lämpligast med följande argument:

– En lugn, attraktiv och rogivande plats med direkt närhet till rekreationsområden såsom Stenbron, Å-leden och Ånaplan.

– Goda förbindelser med cykelväg till centrum.

– Närhet till 49:an, smidigt att vägleda/hänvisa till platsen.

– Goda tekniska förutsättningar, möjlighet att ansluta till befintligt VA- och el-nät.

– Platsen är naturligt avskärmad med befintlig trädskärm.

Till dagens datum, är bygglovet för ställplatsen överklagat av närboende till Länsstyrelsen. Närboende har under projektets gång haft synpunkter på föreslagen placering. De har bland annat uttryckt en stark oro för ökad nedskräpning, dofter från avfall-/avloppshantering, oväsen och ökad ljudbild från platsen.

Vår bedömning utifrån andra kommuner med betydligt fler ställplatser än de fyra som projekterats i Tibro, är att störningsmoment från husbilsåkare är mycket begränsat. Kommunens tjänstemän har enligt vår bedömning arbetat och agerat helt korrekt utifrån lagar, regler och gällande detaljplan.

Efter att beslut tagits av länsstyrelsen angående överklagandet av bygglovet kommer Tibro kommuns samhällsbyggnadsnämnd fatta beslut om huruvida ställplatserna ska anläggas eller inte, inkomna synpunkter kommer att beaktas.

Per Gren

Ordförande byggnads- och trafiknämnden

Rolf Eriksson

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Artikeltaggar

ÅnaplanHusbilarRolf ErikssonSamhälleStällplatserTibroTibro kommunTrafik