Hoppa till huvudinnehållet

Vill inte påverka trafiken mer än nödvändigt

Publicerad:
Ombyggnationen av Mörkekorset är i slutfasen.
Ombyggnationen av Mörkekorset är i slutfasen. Foto: Roland Svensson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Nils L och insändaren ”Varför stöka till det överallt samtidigt?” (SLA, 23/11). Trafikverket och Skövde kommun har ett samarbete gällande infrastrukturfrågor i och runt Skövde. Det finns ett projekt som kallas iSkövde (infrastruktur Skövde) som har funnits sedan 2019.

iSkövde är en samverkansgrupp som består av representanter från bland annat Trafikverket, Västtrafik, Nobina och Skövde kommun. Denna grupp skall i möjligaste mån verka för att det inte pågår fler stora projekt samtidigt som får en stor trafikpåverkan. Självklart är det oundvikligt att trafiken blir påverkad i samband med byggnationer av väginfrastrukturen men vi jobbar hela tiden för att påverkan ska bli så liten som möjligt. Mer information om detta finns att läsa på Trafikverkets och Skövde kommuns hemsidor.

Vad gäller Mörkekorset och varför det inte blev en cirkulation är svaret att vi inte har plats för en fullgod cirkulationsplats. Flera olika alternativ i denna korsning har studerats och den slutliga lösningen är fortsatt trafiksignal med fler filer för bättre flöden genom korsningen. Ombyggnad av Mörkekorset påbörjades i april i år och är nu i slutfasen. Det som återstår är att montera vägmärkesportaler i korsningen, detta kommer att utföras inom kort.

Varför stöka till det överallt samtidigt?

Den planerade ombyggnaden av Norrmalmsrondellen har medvetet planerats in under 2024 för att inte påverka den nu slutförda ombyggnaden av Arenarondellen utmed Vadsbovägen.

Trafikverkets projekt med att bygga en ny cirkulationsplats (trafikplats Mariesjö) pågår och beräknas vara klar under sommaren 2024. Därefter kommer fem cirkulationsplatser utmed Östra leden (väg 26) att byggas om. Trafikverket och Skövde kommun har gemensamt kommit överens om att våra projekt skall samplaneras med anledning av att inte påverka trafikflöden mer än nödvändigt.

Peter Svensson

Skövde kommun

Morgan Hammarström

Trafikverket

Artikeltaggar

NobinaSkövdeSkövde kommunTrafikTrafikverketVästtrafik