Hoppa till huvudinnehållet

Det är en tuff tid att vara justitieminister

Publicerad:
Justitieminister Gunnar Strömmer (M).
Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Skaraborgs Allehandas politiska linje.

När Gunnar Strömmer (M) utnämndes till justitieminister i Ulf Kristerssons (M) regering fanns det tydliga indikationer på att det var ett utmärkt val. Strömmer hade gjort sig känd som grundare av Centrum för rättvisa, en ideell och oberoende aktör som bildades år 2002 med uppdrag att värna enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Stiftelsen driver viktiga principfall i domstol i huvudsak mot det allmänna, utan kostnad för den drabbade. I sina egna ord deklarerar Centrum för rättvisa att respekten för individens fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och i ett anständigt samhälle.

Summa summarum en mycket lovande start med dessa rötter som förankring för en justitieminister. Det fanns en förhoppning om att justitieministern skulle anamma den lovvärda principen från Centrum för rättvisa och använda den som en kompass i sitt arbete. Han sågs som garanten för att de förändringar som behövs skulle genomföras med balans. Dessvärre verkar Strömmer på väg att gå vilse i sin nya roll.

Det är förvisso en tuff tid att vara justitieminister, hårda tag krävs för att återställa tryggheten i samhället och sätta stopp för de kriminella nätverken vars taggiga grenar verkar ha nästlat sig in i flertalet institutioner, företag och myndigheter. Det saknas dock inte förslag på åtgärder för att få bukt med situationen. Det handlar till exempel om höjda straff för gängbrottslighet och utökade möjligheter att utvisa gängkriminella. Men också om utökad användning av hemliga tvångsmedel som exempelvis avlyssning utan brottsmisstanke. Ett tydligt åsidosättande av den enskildes rätt till integritet och rättssäkerhet i förhållande till staten.

Häromdagen presenterades ännu ett förslag i raden för att komma åt gängkriminaliteten. Den här gången ett preventivt vistelseförbud på allmän plats. Det låter lockande att kunna belägga en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp med förbud att vistas på vissa platser. Men djävulen sitter i detaljerna, eller som i detta fall, bristen på detaljer.

Justitiekanslern har kritiserat lagrådsremissen för att vara allmänt och vagt skriven, vilket i alltför stor utsträckning lämnar uttolkningen till hur lagen ska tillämpas till åklagare och polis. Ett avsteg från rättssäkerhet och likhetsprincip.

Över lag handlar kritiken mot många av förslagen om att de enskildes rättigheter i alltför stor grad får stå åt sidan i trygghetens namn. Man hugger ned hela skogen i sin iver att få bort trädet med granbarkborre.

Att återställa trygghet och säkerhet och bekämpa gängbrottsligheten är onekligen den enskilt största utmaningen för vår justitieminister, men det måste ske proportionerligt och med respekt för individens fri- och rättigheter. En uppmaning till Gunnar Strömmer är att leta rätt på en stig som leder tillbaka till rötterna hos Centrum för rättvisa – glöm inte den enskilde individen och se till att repressionen inte drabbar oskyldiga.

Pia Clerté

SNB

Artikeltaggar

Centrum för rättvisaDomstolarGunnar StrömmerJustitiekanslernModeraternaMyndigheterPolitikÅtgärder